Jak możemy Ci pomóc?

Możesz również przeszukać tematy poniżej, aby znaleźć odpowiedź na Twoje pytanie.

Ustawienia powiadomień

Ustawienia powiadomień dostępne są dla dźwięków czatów indywidualnych, grupowych, powiadomień wewnątrz aplikacji, bannerów i podglądu wiadomości.

Aby dostosować ustawienia powiadomień:

 1. Otwórz WhatsApp
 2. Naciśnij ikonę Więcej > ustawienia > powiadomienia
 3. Tutaj możesz:
  • Włączyć lub Wyłączyć dźwięki powiadomień dla czatów indywidualnych i grupowych,
  • wybrać dźwięki powiadomień dla przychodzących indywidualnych wiadomości jak i grupowych (Uwaga: ustawienie własnego dźwięku powiadomień nie jest obecnie możliwe),
  • zdecydować czy chcesz widzieć powiadomienie o nadchodzącej wiadomości podczas używania aplikacji (Pokaż powiadomienia wewnątrz aplikacji),
  • włączyć lub wyłączyć wibracje,
  • wybrać czy chcesz widzieć podgląd treści przychodzącej wiadomości w banerze powiadomienia. Uwaga: opcja ta nie jest dostępna w telefonach Windows Phone 7.
 4. Możesz również skonfigurować powiadomienia indywidualnie dla każdego czatu:
  • otwórz dany czat, naciśnij ikonę Więcej > info lub info o grupie > własne powiadomienia lub wycisz
Dla użytkowników telefonów Windows Phone 8.1

Otwórz: Ustawienia Windows Phone > system > powiadomienia+akcje > WhatsApp. Tutaj masz możliwość dostosowania następujących opcji:

 • Wyłączenie wszystkich dźwięków powiadomień o przychodzących wiadomościach WhatsApp:
  • Wybierz brak z listy Dźwięki powiadomienia.
 • Pokazuj banery powiadomień - zaznacz jeśli chcesz, aby banery z powiadomieniem o nowej wiadomości pojawiały się w górnej części ekranu.

Uwaga:

 • dźwięki powiadomień dostępne są jedynie w telefonach Windows Phone 8 Aktualizacja 3 (GDR3),
 • wybrane dźwięki powiadomień działać będą jedynie wtedy, gdy aplikacja uruchomiona jest w tle,
 • aby w pełni aktywować dźwięki powiadomień, upewnij się, że powiadomienia telefonu nie są wyciszone.