Jak możemy Ci pomóc?

Możesz również przeszukać tematy poniżej, aby znaleźć odpowiedź na Twoje pytanie.

Czy przesłanie wiadomości WhatsApp jest bezpłatne?

WhatsApp wykorzystuje połączenie internetowe Twojego telefonu (4G/3G/2G/EDGE lub Wi-Fi, w zależności od dostępności), aby móc wysyłać wiadomości do znajomych i rodziny. Nie musisz płacić za każdą wysłaną wiadomość. Jeśli Twój limit wykorzystania danych komórkowych (pakiet internetowy od operatora komórkowego) nie został przekroczony lub jeśli łączysz się z bezpłatną siecią Wi-Fi, Twój operator komórkowy nie powinien naliczyć żadnych dodatkowych kosztów za przesyłanie wiadomości.

Połączenia WhatsApp działają w ten sam sposób. Dowiedz się więcej na temat wykonywania Połączeń WhatsApp w telefonach: Android | iPhone | Windows Phone | BlackBerry 10

Należy jednak zdawać sobie sprawę z następujących faktów:

  • jeśli telefon używa roamingu, mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za przesyłanie danych. Dowiedz się, jak skonfigurować ustawienia roamingu w aplikacji WhatsApp w telefonach typu: Android | iPhone | Windows Phone | Nokia S40 | BlackBerry | Nokia S60 | BlackBerry 10

  • po wysłaniu wiadomości SMS zapraszającej znajomych do korzystania z WhatsApp, również możesz ponieść koszty obowiązujące w Twojej taryfie za wysłanie SMS.

Pozdrawiamy,
Zespół Wsparcia WhatsApp