Jak możemy Ci pomóc?

Możesz również przeszukać tematy poniżej, aby znaleźć odpowiedź na Twoje pytanie.

Jak wykonać proces bezpiecznego czyszczenia oraz ponownie zainstalować system operacyjny?

Często zdarza się, że aplikacja WhatsApp nie działa poprawnie ze względu na błędy spowodowane przez system operacyjny BlackBerry OS. W takich przyapadkach pomocne jest bezpieczne czyszczenie lub ponowna instalacja sytemu operacyjnego. Polecamy, aby najpierw wykonać bezpieczne czyszczenie, a jeśli to nie pomoże, wówczas ponowną instalację sytemu.

Przed rozpoczęciem któregokolwiek z procesów, konieczne jest wykonanie kopii zapasowej (back up) danych zawartych w telefonie, gdyż zostaną one usunięte.

Poniższe sekcje to:

Wykonanie kopii zapasowej

Jeśli posiadasz dostęp do komputera:

 1. Pobierz i zainstaluj BlackBerry® Desktop Software
 2. Podłącz swój telefon BlackBerry do komputera
 3. Po rozpoznaniu telefonu przez program Desktop Software wybierz Back Up > All data oraz kliknij Back Up

Jeśli nie posiadasz dostępu do komputera, zalecamy wykonanie poniższych kroków:

 • wyeksportuj historię tych czatów WhatsApp, których nie chcesz utracić,
 • aby nie utracić ważnych danych, za pomocą wiadomości e-mail wyślij do siebie te dokumenty lub pliki, które zachowane są w telefonie,
 • zanotuj odręcznie konfigurację ustawień osobistych,
 • zapisz swoje kontakty w pamięci karty multimedialnej (SD) lub dowiedz się u swojego operatora czy dostarcza opcję synchronizacji kontaktów,
 • upewnij się, że zdjęcia i inne multimedia zapisane są na karcie multimedialnej (SD), a następnie wyjmij kartę z telefonu, aby zawarte na niej media nie zostały usunięte w procesie czyszczenia.

Bezpieczne czyszczenie

Proces ten spowoduje wykasowanie wszystkich aplikacji i danych zawartych w telefonie (kontakty, poczta e-mail, kalendarz itd.):

 1. Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych
 2. Otwórz Opcje > Zabezpieczenia > Bezpieczne czyszczenie
 3. Upewnij się, że wszystkie pola zostały zaznaczone
 4. W polu potwierdzenia wpisz "blackberry"
 5. Wybierz Wyczyść
 6. Odczekaj, aż proces czyszczenia danych się zakończy i telefon zostanie ponownie uruchomiony (powinno to zająć około 10 minut)
 7. Pobierz ponownie aplikację WhatsApp

Ponowna instalacja systemu operacyjnego

Do ponownej instalacji sytemu operacyjnego konieczny jest dostęp do komputera, Poniższe informacje dostępne są na tej stronie wsparcia BlackBerry.

Opisywany proces wykasuje wszystkie obecne w urządzeniu aplikacje i dane oraz zajmie ok. 30-40 minut.

 1. Pobierz i zainstaluj system operacyjny odpowiedni dla Twojego operatora komórkowego z tej strony BlackBerry
 2. Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych
 3. Zamknij BlackBerry Desktop Manager oraz pozostaw telefon podłączony do komputera
 4. Otwórz Windows Explorer i przejdź do następującego folderu: C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\AppLoader\ oraz otwórz plik Loader.exe
 5. W komputerach z systemem Vista 64-bit plik ten znajduje się w folderze C:\Program Files (x86)\Common Files\Research In Motion\AppLoader
  W zależności od ustawień komputera może być to konieczne, aby pokazać ukryte foldery (przejdź do: Plik > Opcje Windows XP lub Organizuj > Foldery i opcje wyszukiwania w Windows Vista).
 6. Po odzyskaniu ustawień konfiguracji systemu znajdziesz się na stronie Device Application Selection (wyboru aplikacji systemu). Przewiń w dół, aby upewnić się, że wszystkie aplikacje, które chcesz zostały zaznaczone; możesz również odznaczyć te, których nie chcesz bądź nie używasz, w celu zaoszczędzenia przestrzeni. Kliknij w Next (dalej).
 7. Na następnej stronie naciśnij przycisk Advanced (Zaawansowane). Upewnij się, że obydwie sekcje są zaznaczone: Delete all application data oraz Delete all currently installed applications (Usuń wszystkie dane aplikacji oraz Usuń wszystkie obecnie zainstalowane aplikacje). Kliknij w Next (dalej).
 8. Kontunuuj proces instalacji oprogramowania; zauważ, że może to zająć od 10 do 30 minut (przeważnie około 10). Nie odłączaj urządzenia.
 9. Po zakończeniu procesu instalacji, otwórz ponownie BlackBerry Desktop Manager
 10. Wybierz Backup > Restore oraz otwórz aplikację Restore. Wybierz plik do odtworzenia (Backup-(Rok-Miesiąc-Dzień).ipd) oraz kliknij Open. Podążaj za krokami w celu przywrócenia danych.
 11. Przywróć połączenia urządzenia, przechodząc do: Zarządzanie połączeniami oraz włącz Sieć komórkową. Pobierz brakujące aplikacje.

Na koniec zalecane jest usunięcie baterii telefonu na 15-30 sekund, aby zapewnić poprawne działanie urządzenia.

Pozdrawiamy,
Zespół Wsparcia WhatsApp