Jak możemy Ci pomóc?

Możesz również przeszukać tematy poniżej, aby znaleźć odpowiedź na Twoje pytanie.

Jak przenieść historię moich czatów do nowego telefonu typu Android?

Możesz przenieść historię swoich czatów do nowego telefonu typu Android poprzez przeniesienie lokalnej kopii zapasowej istniejącej w telefonie lub poprzez przywrócenie kopii zapasowej z Dysku Google. Kopia istniejąca w telefonie (lokalna) to kopia zapasowa tworzona automatycznie w folderze WhatsApp w Twoim telefonie codziennie o 2 w nocy. Folder ten znajduje się w pamięci wewnętrznej urządzenia bądź na karcie SD. Kopia zapasowa w Dysku Google, jeśli została wcześniej aktywowana, odnosi się do wiadomości i multimediów zachowanych w Twoim koncie Google Drive.

Przenoszenie lokalnej kopii zapasowej

W skrócie
 1. Wykonaj kopię zapasową czatów w starym telefonie
  • przejdź do WhatsApp > przycisk Menu > Ustawienia > Czaty i połączenia > Kopia zapasowa
 2. Przełóż zewnętrzną kartę SD do nowego telefonu, jeśli folder WhatsApp/Databases znajduje się na zewnętrznej karcie pamięci
  • przeczytaj poniżej szczegóły, jeśli folder WhatsApp znajduje się w pamięci wewnętrznej Twojego urządzenia
 3. Zainstaluj WhatsApp w nowym telefonie
 4. Zweryfikuj ten sam numer telefonu w WhatsApp, którym posługiwałeś(aś) się przy wykonaniu kopii zapasowej swoich czatów
 5. Kliknij Przywróć, gdy pojawi się pytanie czy przywrócić historię czatów

Szczegóły

Aby przenieść lokalną kopię zapasową czatów pomiędzy telefonami typu Android, wykonaj następujące kroki:

 1. Rozpocznij od wykonania kopii zapasowej swoich ostatnich czatów
  • otwórz WhatsApp > przycisk Menu > Ustawienia > Czaty i połączenia > Kopia zapasowa
 2. Następnie przenieść tę kopię zapasową do nowego telefonu Android
  • jeśli telefon posiada zewnętrzną kartę SD, wyjmij kartę SD ze starego telefonu i przełóż do nowego,
  • w przypadku telefonów, które mają pamięć wewnętrzną lub wewnętrzną kartę SD (większość telefonów Samsung), trzeba będzie przenieść folder /sdcard/WhatsApp/ ze starego telefonu do nowego telefonu (zachowując tę samą nazwę). Istnieje kilka sposobów jak to zrobić: możesz użyć explorera plików lub przenieść pliki kopii zapasowej do swojego komputera,
  • zauważ proszę, że możliwe jest, iż niektóre pliki zostaną utracone podczas przenoszenia danych; upewnij się, że wszystkie pliki, które chcesz przenieść do nowego telefonu znajdują się w kopii zapasowej,
  • jeśli nie jesteś pewien/pewna, jaki masz rodzaj karty SD, zalecamy, aby sprawdzić specyfikację telefonu na stronie internetowej producenta telefonu.
 3. Gdy kopia zapasowa jest już bezpiecznie przeniesiona, możesz zainstalować WhatsApp w nowym telefonie Android
 4. Podczas procesu instalacji, WhatsApp automatycznie wykryje Twoją kopię zapasową i zapyta, czy chcesz ją przywrócić. Po przywróceniu, Twoje stare czaty pojawią się w nowym telefonie

Przenoszenie kopii zapasowej z Dysku Google

 1. W starym telefonie wykonaj ręczną kopię zapasową czatów do Dysku Google
  • przejdź do WhatsApp > przycisk Menu > Ustawienia > Czaty i połączenia > Kopia zapasowa > Utwórz kopię zap.
 2. W nowym telefonie dodaj to samo konto Google, które używane było do wykonania kopii zapasowej w poprzednim telefonie. Upewnij się również, że używasz tego samego numeru telefonu.
 3. Zainstaluj WhatsApp w nowym telefonie
 4. Po zweryfikowaniu tego samego numeru telefonu, który używany był do wykonania kopii zapasowej w poprzednim telefonie, pojawi się pytanie o przywrócenie kopii zapasowej wiadomości i multimediów z Dysku Google
 5. Po zakończeniu procesu przywracania wybierz Dalej, a Twoje czaty zostaną wyświetlone po zakończeniu procesu inicjalizacji
 6. Po przywróceniu czatów aplikacja WhatsApp rozpocznie przywracanie plików multimedialnych

Uwaga: nie można przywrócić historii czatów z innej platformy na telefonie typu Android lub z telefonu typu Android na innym typie telefonu.

Masz problemy z weryfikacją numeru telefonu? Przeczytaj ten artykuł.