איך אנחנו יכולים לעזור לך?

יש באפשרותך גם לעיין בנושאים למטה כדי למצוא מה שהינך מחפש/ת.

How do I export my chat history?

To export a copy of the history of an individual chat or group, you can use the Email Conversation feature:

  1. Highlight the chat or group.
  2. Press the button.
  3. Select Email Chat.

An email will be composed with your chat history attached as a .txt document.

Learn how to export chat history on: Android | iPhone | Windows Phone | Nokia S40 | Nokia S60 | BlackBerry 10

Cheers,
WhatsApp Support Team