چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

می توانید از بین موضوعات زیر انتخاب کنید.

تنظیمات اعلان هشدار

تنظیمات اعلان هشدار شامل صدا برای مکالمات دریافتی انفرادی یا گروهی، هشدارهای داخل برنامه، بنرها و پیش دید پیام ها می باشد.

برای شخصی کردن تنظیمات اعلان هشدار خود:

۱. واتساپ را باز کنید.
۲. بزنید روی بیشتر > تنظیمات > اعلان هشدار.
۳. در اینجا گزینه های زیر را در اختیار دارید:
- می توانید اعلان هشدار را برای مکالمات انفرادی و گروهی روشن و خاموش کنید.
- از میان صداهای موجود در فهرست برای اعلان هشدار خود صدا انتخاب کنید. توجه: زنگ های شخصی موجود نمی باشند.
- انتخاب کنید آیا می خواهید برای پیام های دریافتی هنگام استفاده از برنامه هشدار دریافت کنید یا خیر.
- لرزش را روشن/خاموش کنید.
- انتخاب کنید آیا می خواهید محتوای پیام در بنر هشدار نمایش داده شود یا خیر. توجه: این گزینه برای گوشی ویندوز ۷ وجود ندارد.
۴. شما همچنین می توانید: - یک مکالمه را باز کرده و بزنید روی بیشتر > اطلاعات گروه یا اطلاعات > اعلان هشدار شخصی یا بی صدا.

گوشی ویندوز ۸.۱ فقط

در گوشی ویندوز تنظیمات > سیستم > اعلان هشدار+عملیات > واتساپ این گزینه را دارید که:

  • همه صداهای هشدار برای پیام های دریافتی را خاموش کنید:
    • در منو صدای هشدار انتخاب کنید هیچکدام.
  • هشدار بنر را نشان بده که در قسمت بالای صفحه می آید (داخل مربع را خالی یا پر کنید).

توجه:

  • تنظیمات صدای اعلان هشدار فقط برای ویندور ۸ و سیستم عامل های جدیدتر موجود است.
  • صدای هشداری که انتخاب می کنید فقط هنگام فعال بودن واتساپ در پس زمینه عمل می کنند.
  • برای فعال کردن کامل تنظیمات صدای هشدار، لطفا اطمینان حاصل کنید هشدارهای گوشی روی بی صدا یا فقط لرزش نباشند.

با احترام،
تیم پشتیبانی واتساپ