چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

می توانید از بین موضوعات زیر انتخاب کنید.

تغییر شماره تلفن

ویژگی تغییر شماره به شما امکان می دهد شماره تلفن مربوط به واتساپ خود را روی همان گوشی عوض کنید. از این ویژگی باید پیش از تایید شماره جدید استفاده کنید.

اگر شما یک شکاره جدید و یک گوشی جدید دارید، لطفا این مقاله را بخوانید.

استفاده از ویژگی تغییر شماره در واتساپ باعث می شود:

  • اطلاعات حساب شما (از جمله اطلاعات پروفایل)، گروه ها و تنظیمات از شماره تلفن قدیم به شماره تلفن جدید منتقل شده؛ و
  • حساب مربوط به شماره تلفن قدیم شما پاک شود، بنابراین مخاطبین شما دیگر قادر نیستند شماره قدیم شما را در لیست مخاطبین واتساپ خود ببینند.

اگر شما از ویژگی تغییر شماره استفاده کنید، تاریخچه مکالمات شما همچنان روی گوشی موجود خواهد بود.

پیش از شروع عملیات:

۱. اطمینان حاصل کنید که شماره جدید قابلیت دریافت پیامک یا تماس تلفنی داشته، و دارای ارتباط اینترنت فعال باشد.

۲. اطمینان حاصل نمایید شماره قدیم در حال حاضر روی گوشی در واتساپ فعال باشد. شما می توانید با رفتن به واتساپ > بیشتر > تنظیمات > پروفایل، ببینید چه شماره ای روی گوشی فعال است.

توجه: وقتی شماره واتساپ خود را عوض کنید، مخاطبین شما به طور جداگانه از این موضوع با خبر نخواهند شد. فقط کسانیکه با شما در گروه ها مشترک هستند متوجه تغییر شماره شما خواهند شد. برای اینکه خللی در پیام رسانی شما ایجاد نشود، لطفا پیش از آغاز تغییر شماره، به مخاطبین خود شماره جدید خود را بدهید.

برای تغییر شماره تلفن خود از داخل واتساپ، این مراحل را دنبال کنید:‌

۱. سیم کارت جدید با شماره جدید را وارد گوشی خود کنید.
۲. واتساپ را باز کنید.
۳. اطمینان حاصل نمایید شماره قدیم در حال حاضر روی گوشی در واتساپ فعال باشد. شما می توانید با رفتن به واتساپ > بیشتر > تنظیمات > پروفایل، ببینید چه شماره ای روی گوشی فعال است.
۴. بزنید روی بیشتر > تنظیمات > حساب کاربری > تغییر شماره تلفن > ادامه.
۵. سپس شمار قدیم را در مربع بالا وارد نمایید.
۶. و شماره جدید را در مربع پایین وارد کنید.
۷. بزنید قبول در پایین صفحه تا ادامه دهید.
۸. از شما خواسته خواهد شد شماره جدید را تایید کنید.

بدانید چگونه شماره خود را تغییر دهید: Android | iPhone | Nokia S40 | BlackBerry | BlackBerry 10