چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

می توانید از بین موضوعات زیر انتخاب کنید.

ذخیره تاریخچه چت

پیام های واتساپ شما به طور خودکار روزانه پشتیبان گیری شده و در حافظه گوشی ذخیره می گردند. با توجه به تنظیمات انتخابی، همچنین می توانید به طور دوره ای مکالمات واتساپ خود را در OneDrive پشتیبان گیری نمایید.

برای پشتیبان گیری از مکالمات

۱. واتساپ را باز کرده و بزنید روی بیشتر > تنظیمات > پیام ها و تماس ها.
۲. بزنید پشتیبان گیری.

اگر می خواهید نسخه پشتیبان را بازیابی کنید، لطفا این مقاله را بخوانید.

برای ای میل کردن پیام ها

اگر می خواهید در کامپیوتر یا ای میل خود از پیام ها کپی داشته باشید، می توانید پیام ها به خودتان ای میل کنید. لطفا مراحل زیر را دنبال کنید.

۱. چت مورد نظر را باز کنید.
۲. بزنید روی بیشتر > اطلاعات یا اطلاعات گروه.
۳. بزنید بیشتر > ای میل تاریخچه چت.

توجه:

  • در حال حاضر امکان ضمیمه کردن رسانه ها وجود ندارد.
  • تاریخچه چت شما به صورت ضمیمه ای میل خواهد بود (فقط گوشی ویندوز 8.1) یا داخل بدنه ای میل باشد (گوشی ویندوز 7 و 8.0).
  • ممکن است نتوانید همه تاریخچه مکالمات را به دلیل محدودیت های اندازه ای میل در ویندوز، ای میل نمایید. تنها راه گنجاندن پیام های جدید این است مه پیام های قدیمی تر را پاک کنید و دوباره تاریخچه مکالمات را ای میل نمایید.

درباره ذخیره تاریخچه چت بیشتر بدانید: Android | iPhone | Nokia S40 | BlackBerry | Nokia S60 | BlackBerry 10

با احترام،
تیم پشتیبانی واتساپ