چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

می توانید از بین موضوعات زیر انتخاب کنید.

تغییر شماره تلفن

ویژگی تغییر شماره به شما امکان می دهد شماره خود را که در واتساپ دارید روی همان گوشی عوض کنید. این ویژگی را باید قبل از تایید شماره جدید استفاده کنید.

استفاده از ویژگی تغییر شماره در واتساپ باعث می شود که:

  • اطلاعات حساب شما (از جمله اطلاعات پروفایل شما)، گروه ها و تنظیمات شما از شماره تلفن قدیم به شماره تلفن جدید شما منتقل شده؛ و
  • حساب کاربری مرتبط با شماره قدیم شما حذف شود، بنابراین مخاطبین شما قادر نخواهند بود در لیست واتساپ خود شماره قدیم شما را ببینند.

اگر شما از ویژگی تغییر شماره استفاده کنید، تاریخچه چت شما تا زمانیکه همان گوشی را در اختیار دارید، کماکان روی گوشی شما و با شماره جدید وجود خواهد داشت.

لطفا اطمینان حاصل کنید که مخاطبین شما در واتساپ شماره جدید شما را در گوشی خود ذخیره کرده باشند.

لطفا برای تغییر شماره مراحل زیر را دنبال کنید:

  1. بروید به تنظیمات > حساب کاربری > تغییر شماره.
  2. شماره فعلی خود را در باکس اول بنویسید.
  3. شماره جدید خود را در باکس دوم بنویسید.
  4. بزنید تمام تا ادامه دهید.

    لطفا اطمینان حاصل کنید که مخاطبین شما شماره جدید شما را ذخیره کنند تا بتوانید بدون اشکال به کار با واتساپ ادامه دهید.

با احترام،
تیم پشتیبانی واتساپ