چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

می توانید از بین موضوعات زیر انتخاب کنید.

استفاده از پیام صوتی

پیام صوتی به شما امکان می دهد که در یک آن پیام خود را ضبط و ارسال کنید. همه پیامهای صوتی به طور اتوماتیک دانلود می شوند تا بهترین تجربه به شما ارائه شود.

ارسال پیام صوتی

برای ارسال پیام صوتی، کافیست دکمه پیام صوتی را فشار داده و نگه دارید.. در آیفون، علامت پیام صوتی یک میکروفون است که جایگزین علامت ارسال شده است.

هنگام ضبط پیام صوتی، می توانید انگشت خود را که روی علامت میکروفون است به چپ بکشید تا آن پیام قبل از ارسال پاک شود.

وقتی پیام صوتی شما روی گوشی مخاطب پخش می شود، علامت میکروفون آبی می شود.

دریافت پیام صوتی

پس از اینکه پیام صوتی دریافت می کنید، بزنید روی
دکمه پخش تا به پیام گوش دهید. گوشی را بالا و به گوش خود بگیرید تا پیام صوتی از گیرنده گوشی پخش شود یا گوشی را دور بگیرید تا پیام از بلندگوی گوشی پخش شود. وقتی هدفون وصل باشد، پیام های صوتی از هدفون پخش می شوند.

علامت میکروفون کنار پیامهای صوتی که گوش نداده اید، سبز خواهد بود:

علامت میکروفون کنار پیامهای صوتی که گوش داده اید، آبی خواهد بود:

درباره پیامهای صوتی بیشتر بدانید: Android | Windows Phone | Nokia S40 | BlackBerry | BlackBerry 10