چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

می توانید از بین موضوعات زیر انتخاب کنید.

استفاده از شماره تلفن و دفتر تلفن شما

ما شماره تلفن شما را می خواهیم زیرا واتساپ نیز مانند سیستم پیامک، به این طریق پیام ها را بین شما و مخاطبتان ردوبدل می کند.

اطلاعات دفتر تلفن شما

کاربران واتساپ به اطلاعات دفتر تلفن شما دسترسی ندارند، مگر اینکه خود شما اطلاعات یک مخاطب را با استفاده از ویژگی "اشتراک گذاری مخاطب" در یک مکالمه به اشتراک بگذارید. ما به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم و هرگز اطلاعات خصوصی شما را به کسی نفروخته، نمی فروشیم و نخواهیم فروخت. اگر می خواهید بیشتر بدانید، لطفا نگاهی بیاندازید به سیاست های حریم خصوصی که توضیح می دهد ما چگونه از اطلاعات استفاده می کنیم.

واتساپ با استفاده از شماره تلفن های دفتر تلفن گوشی شما قادر است فهرست بروز کاربران واتساپ که شما می شناسید را به شما ارائه دهد تا برای شما آسانتر باشد به آنها در واتساپ پیام دهید. واتساپ به طور مرتب به شماره تلفن های دفتر تلفن شما نگاه می کند و چک می کند کدامیک از آنها شماره خود را در واتساپ تایید کرده اند. در طول این فرایند، فقط شماره تلفن ها، به طور محفوظ، از طریق ارتباط رمزگذاری شده، به واتساپ فرستاده می شوند. هیچ اطلاعات دیگری، مانند اسم، ای میل، یا آدرس فرستاده نمی شود. بنابراین شما می دانید که با چه کسی در حال چت هستید، این برنامه سپس اسامی را از دفتر تلفن گوشی شما نمایش می دهد.