چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

می توانید از بین موضوعات زیر انتخاب کنید.

حذف حساب واتساپ

شما می توانید حساب کاربری خود را از داخل خود برنامه واتساپ پاک کنید.

عمل پاک کردن حساب کاربری، یک عمل غیر قابل بازگشت است که حتی اگر شما بر حسب تصادف آن را انجام دهید، ما قادر به بازگرداندن آن نخواهیم بود.

پاک کردن حساب کاربری

  1. واتساپ را باز کنید.
  2. بزنید روی دکمه منو > تنظیمات >حساب کاربری > حساب مرا پاک کن.
  3. شماره خود را در قالب کامل بین المللی وارد کرده و بزنید روی حساب مرا پاک کن.
حذف حساب کاربری باعث خواهد شد
  • حساب شما از واتساپ حذف شود.
  • تاریخچه چت شما پاک شود.
  • از همه گروه های خود حذف شوید.
  • نسخه پشتیبان گوگل درایو شما حذف شود.

توجه: ما نمی توانیم حساب شما را پاک کنیم.

درباره پاک کردن حساب بیشتر بدانید: iPhone | Windows Phone | Nokia S40 | BlackBerry | Nokia S60 | BlackBerry 10

با احترام،
تیم پشتیبانی واتساپ