Jak możemy Ci pomóc?

Możesz również przeszukać tematy poniżej, aby znaleźć odpowiedź na Twoje pytanie.

Jak używać WhatsApp Web?

Aby zapewnić naszym użytkownikom jak najbogatsze doświadczenia w komunikacji, aplikacja WhatsApp dostępna jest teraz zarówno w Twoim telefonie, jak i w komputerze. WhatsApp Web to przedłużenie Twojego konta WhatsApp w telefonie. Zarówno wiadomości wysyłane jak i otrzymywane są w pełni zsynchronizowane pomiędzy telefonem a komputerem i masz dostęp do wiadomości w obydwu urządzeniach. Każde działanie podjęte w telefonicznej wersji aplikacji ma odzwierciedlenie w WhatsApp Web, i wzajemnie. W chwili obecnej użycie WhatsApp Web możliwe jest jedynie w telefonach typu Android, iPhone 8.1+, Windows Phone 8.0 i 8.1, Nokia S60, Nokia S40 EVO, BlackBerry oraz BlackBerry 10.

WhatsApp Web nie jest oddzielnym kontem WhatsApp. Kiedy posługujesz się aplikacją WhatsApp w telefonie bądź na komputerze, w obydwu przypadkach masz dostęp do tego samego konta, jednak na dwóch urządzeniach.

Podstawowe wymagania do użycia WhatsApp Web

 • Musisz posiadać w swoim telefonie aktywne konto WhatsApp.
 • Zarówno w telefonie jak i w komputerze musisz posiadać stabilne połączenie z internetem.
 • Musisz posługiwać się przeglądarką Chrome, Firefox, Opera, Safari lub Edge.

Aby rozpocząć użytkowanie WhatsApp Web

 1. Z przeglądarki w komputerze odwiedź stronę web.whatsapp.com
 2. Otwórz WhatsApp w telefonie oraz:
  • w telefonach typu Android przejdź do: Czaty > Menu > WhatsApp Web
  • w telefonach typu Nokia S60 oraz Windows Phone przejdź do: Menu > WhatsApp Web
  • w telefonie iPhone przejdź do: Ustawienia > WhatsApp Web
  • w telefonie BlackBerry przejdź do: Czaty > Menu > WhatsApp Web
  • w telefonie BlackBerry 10: Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu > WhatsApp Web
  • w telefonie Nokia S60: Przesuń palcem w górę z dołu ekranu > WhatsApp Web
 3. Zeskanuj kod QR wyświetlony na ekranie komputera przy użyciu swojego telefonu.

W telefonie otwórz WhatsApp Web, aby wyświetlić listę zalogowanych komputerów lub żeby wylogować się z aktywnej sesji WhatsApp Web.

Uwaga: aby uniknąć opłat za przesyłanie danych komórkowych, polecamy, aby zawsze łączyć się z Wi-Fi podczas korzystania z WhatsApp Web.