چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

می توانید از بین موضوعات زیر انتخاب کنید.

چگونه می توانم یک گروه را حذف کنم؟

تنها راه حذف یک گروه در واتساپ این است که شما ادمین باشید و اعضا را یکی یکی از گروه حذف کنید. پس از اینکه همه اعضا را حذف کردید، باید از گروه خارج شوید تا گزینه حذف گروه را ببینید.