Jak możemy Ci pomóc?

Możesz również przeszukać tematy poniżej, aby znaleźć odpowiedź na Twoje pytanie.

Przywracanie wiadomości

Historia Twoich czatów WhatsApp nie jest przechowywana na naszych serwerach, dlatego też nie jesteśmy w stanie przywrócić dla Ciebie skasowanych wiadomości. Możesz użyć opcji zarchiwizowania kopii zapasowej iCloud, aby odzyskać swoją historię czatów.

Archiwum iCloud

Aby dokonać archiwizacji kopii zapasowej, otwórz Ustawienia WhatsApp > Czaty > Kopia zapasowa czatu i stuknij w Archiwizuj teraz. Możesz również włączyć automatyczne, zaplanowane wykonywanie archiwizacji poprzez stuknięcie w Autoarchiwizacja, a następnie wybranie częstotliwości tworzenia kopii zapasowej. Dzięki archiwizacji, możesz zachować kopię swoich czatów i mediów w iCloud; możesz zdecydować czy pliki wideo również mają być archiwizowane. Proces archiwizacji kopii zapasowej do iCloud może zająć trochę czasu, w zależności od jakości Twojego połączenia internetowego, jak i rozmiaru kopii zapasowej.

Wymagania
 • Musisz posługiwać się iOS 7
 • Musisz zalogować się do iCloud ( Ustawienia iPhone'a > iCloud)
 • W przypadku iOS 7: Dokumenty i dane (Ustawienia iPhone'a > iCloud > Dokumenty i dane) muszą być WŁĄCZONE
  W przypadku iOS 8 i powyżej: pole iCloud Drive (Ustawienia iPhone'a > iCloud > iCloud Drive) musi być WŁĄCZONE
 • Wystarczająca przestrzeń w iCloud oraz w telefonie iPhone, aby utworzyć kopię zapasową

Używanie iCloud poprzez sieć komórkową

Jeśli obawiasz się zużycia dużej ilości danych komórkowych, zalecamy ograniczenie wykonywania archiwizacji jedynie przy użyciu sieci Wi-Fi. Aby wyłączyć archiwizację kopii zapasowej przez sieć komórkową, przejdź do: Ustawienia iPhone'a > iCloud > iCloud Drive w iOS 8 i powyżej lub Ustawienia iPhone'a > iCloud > Dokumenty i dane w iOS 7 oraz wyłącz opcję Używaj sieci kom..

Odtwarzanie historii czatów z iCloud

Aby odtworzyć historię czatów ze zarchiwizowanej kopii zapasowej w iCloud, najpierw sprawdź, czy dostępna jest kopia zapasowa historii czatów w następującej lokalizacji: Ustawienia WhatsApp > Czaty > Kopia zapasowa czatu. Jeśli widzisz kiedy wykonana została ostatnia archiwizacja kopii zapasowej, wówczas wykasuj i ponownie zainstaluj aplikację WhatsApp z App Store. Po zweryfikowaniu numeru telefonu podążaj za wskazówkami na ekranie, aby przywrócić historię czatów. Takie same wymagania, co do wykonania archiwizacji kopii zapasowej, mają zastosowanie w momencie jej przywracania. Ponadto, numer telefonu użyty do wykonania kopii zapasowej i jej przywracania musi być ten sam. Nie można odtworzyć historii czatów z innego konta WhatsApp. Jeśli więc udostępniasz/dzielisz konto iCloud, Twoja kopia zapasowa jest oddzielona (dzięki przypisaniu do danego numeru telefonu).

Rozwiązywanie problemów z iCloud

Jeśli masz problemy z wykonaniem lub odtworzeniem zarchiwizowanej kopii z iCloud, najprawdopodobniej jest to zagadnienie związane z Twoim kontem iCloud, a nie z WhatsApp.

Jeśli nie jesteś w stanie przeprowadzić archiwizacji, wypróbuj następujące kroki:

 1. Potwierdź zalogowanie do iCloud: Ustawienia iPhone'a > iCloud
 2. Potwierdź, że opcja iCloud Drive jest włączona w: Ustawienia iPhone'a > iCloud. Jeśli korzystasz z iOS 7, zamiast iCloud zobaczysz Dokumenty i dane.
 3. Jeśli próbujesz dokonać archiwizacji w telefonie iPhone z iOS 7, upewnij się, że żadne inne urządzenie nigdy nie używało Twojego Apple ID w iCloud. Jeśli opcja iCloud jest włączona dla jakiegokolwiek innego urządzenia korzystającego z tego samego Apple ID, nie będziesz w stanie przesłać swoich danych przy użyciu oprogramowania iOS 7. Jeśli wcześniej opcja iCloud była włączona a następnie wyłączona, nie będziesz w stanie wykonać kopii zapasowej w urządzeniu z iOS 7. Konieczna będzie aktualizacja oprogramowania do iOS 8 lub nowszej wersji, w celu przeprowadzenia archiwizacji.
 4. Upewnij się, że posiadasz wystarczającą ilość dostępnej przestrzeni w swoim koncie iCloud, aby przeprowadzić archiwizację. Ilość dostępnej przestrzeni możesz sprawdzić w Ustawienia iPhone'a > iCloud > Dysk.
 5. Jeśli próbujesz wykonać archiwizację poprzez sieć komórkową, upewnij się, że opcja "Używaj sieci kom." jest włączona w iOS 8 i nowszej wersji: Ustawienia iPhone'a > iCloud > iCloud Drive; w iOS 7: Ustawienia iPhone'a > iCloud > Dokumenty i dane
 6. Wykonaj ręcznie kopię zapasową w: WhatsApp > Ustawienia > Czaty > Kopia zapasowa czatu > Archiwizuj teraz oraz nie zamykaj WhatsApp dopóki na ekranie nie pojawi się "przesyłam"
 7. Wykonaj ręcznie kopię zapasową przy użyciu połączenia do innej sieci - wypróbuj sieć, z którą łączysz się najczęściej. iCloud działa najlepiej, jeśli wykonujesz kopię zapasową w tej lokalizacji geograficznej, w której łączysz się najczęściej.

Jeśli nie możesz odtworzyć zarchiwizowanej kopii, wypróbuj następujące kroki:

 1. Upewnij się, że odtwarzasz dane przy użyciu tego samego numeru telefonu i konta iCloud, które używane były przy przeprowadzaniu archiwizacji
 2. Sprawdź czy w Twoim telefonie iPhone jest wystarczająco dużo przestrzeni wymaganej do odtworzenia zarchiwizowanej kopii zapasowej. Dostępną przestrzeń znajdziesz w: Ustawienia iPhone'a > Ogólne > To urządzenie....
 3. Potwierdź, że opcja iCloud Drive jest włączona w: Ustawienia iPhone'a > iCloud > iCloud Drive. Jeśli korzystasz z iOS 7, zamiast iCloud zobaczysz Dokumenty i dane.
 4. Jeśli zarchiwizowana kopia utworzona została przy użyciu iCloud Drive, nie będziesz w stanie odtworzyć jej w urządzeniu, które nie posiada oprogramowania iOS 8 lub nowszego
 5. Jeśli opcja iCloud Drive jest włączona dla jakiegokolwiek urządzenia korzystającego z tego samego Apple ID, nie będziesz w stanie odtworzyć swoich danych w telefonie iPhone, jeśli nie posiada on oprogramowania iOS 8 lub nowszego
 6. Spróbuj odtworzenia danych przy użyciu połączenia do innej sieci - wypróbuj tą sieć, z którą łączysz się najczęściej. iCloud działa najlepiej, jeśli wykonujesz kopię zapasową w tej lokalizacji geograficznej, w której łączysz się najczęściej.

Archiwizacja telefonu iPhone

Jeśli Twój telefon został wcześniej zarchiwizowany do iTunes lub iCloud, wówczas możliwe jest, aby odzyskać historię czatów WhatsApp poprzez odtworzenie poprzedniej kopii zapasowej. Dowiedz się więcej na temat archiwizacji i odtwarzania telefonu iPhone z tej strony Wsparcia Apple.

Wysyłanie czatu na e-mail

Możesz wysłać do siebie historię czatów w wiadomości e-mail w następujący sposób:

 1. W WhatsApp otwórz czat, który chcesz wysłać przez e-mail
 2. Stuknij w nazwę kontaktu lub grupy w pasku nawigacji
 3. Przewiń do samego dołu i stuknij w Eksportuj czat
 4. Wybierz jaką wiadomość e-mail chcesz wysłać: Załącz multimedia lub Bez multimediów
 5. Wybierz aplikację Mail (lub stuknij w Więcej, aby wyświetlić więcej opcji)
 6. Wprowadź swój adres e-mail i stuknij w Wyślij

Dowiedz się, jak przywrócić wiadomości w telefonach typu: Android | Windows Phone | BlackBerry | BlackBerry 10