Ako vám môžeme pomôcť?

Môžete si tiež prezrieť nižšie uvedené témy a nájsť to, čo hľadáte.

Šifrovanie počas celého spojenia

Ochranu súkromia a bezpečnosti máme zakorenenú v našej DNA, čo je dôvod, prečo máme v najnovších verziách našej aplikácie šifrovanie počas celého spojenia. Šifrovanie počas celého spojenia bráni tomu, aby vaše správy, fotky, videá, hlasové správy, dokumenty, aktualizácie statusu a hovory skončili v nesprávnych rukách.

Šifrovanie celého spojenia je prístupné, pokiaľ ľudia, ktorým posielate správy, aj vy máte najnovšiu verziu aplikácie WhatsApp.

Šifrovanie celého spojenia v aplikácii WhatsApp zabezpečuje, že iba osoba, s ktorou komunikujete, a vy môžete čítať odoslaný obsah. A nikto iný, dokonca ani WhatsApp. Vaše správy sú zabezpečené zámkom a kľúč na odomknutie a prečítanie správy máte iba vy a príjemca správy. Každá odoslaná správa má kvôli zvýšenej ochrane svoj unikátny zámok a kľúč. Toto všetko sa deje automaticky: na zabezpečenie svojich správ nemusíte zapínať žiadne nastavenie alebo vytvárať špeciálne tajné chaty.

Dôležité: Šifrovanie počas celého spojenia je aktivované vždy, keď všetky zúčastnené strany používajú najnovšiu verziu aplikácie WhatsApp. Šifrovanie počas celého spojenia nie je možné vypnúť.

Čo znamená obrazovka Overiť bezpečnostný kód v informáciách o kontakte?

Každý váš chat má vlastný bezpečnostný kód na overenie toho, či sú vaše hovory a správy odoslané do chatu šifrované počas celého spojenia.

Upozornenie: Proces overenia nie je povinný. Môžete ho použiť na overenie toho, že vaše odoslané správy sú šifrované počas celého spojenia.

Tento kód možno nájsť v informáciách o kontakte, a to ako QR kód a aj ako 60-miestne číslo. Tieto kódy sú jedinečné pre každý chat a môžu byť porovnávané medzi účastníkmi chatu s cieľom overiť, či sú správy odoslané do chatu šifrované počas celého spojenia. Bezpečnostné kódy sú len viditeľnými verziami špeciálnych kľúčov, ktoré sú zdieľané medzi používateľmi. Niet sa čoho obávať, pretože toto nie sú skutočné kľúče - tie sú vždy uchované v tajnosti.

Ak chcete overiť, že chat je šifrovaný počas celého spojenia

  1. Otvorte chat.
  2. Klepnutím na meno kontaktu otvorte informácie o kontakte.
  3. Klepnutím na Šifrovanie zobrazíte QR kód a 60-miestne číslo.

Ak ste vy a váš kontakt osobne vedľa seba, jeden z vás si môže naskenovať QR kód toho druhého alebo vizuálne porovnať 60-miestne číslo. Keď naskenujete QR kód a bude skutočne identický, objaví sa zelená značka. Keďže sa kódy zhodujú, môžete si byť istí, že nikto nezachytí vaše správy alebo volania.

Ak sa kódy nezhodujú, je pravdepodobné, že ste naskenovali kód iného kontaktu alebo pre iné telefónne číslo. Ak váš kontakt nedávno preinštaloval aplikáciu WhatsApp alebo zmenil zariadenie, odporúčame aktualizovať kód odoslaním novej správy a následným naskenovaním kódu.

Prečítajte si viac o zmenách bezpečnostných kódov v článku Najčastejších otázok.

Ak váš kontakt nie je fyzicky nablízku, môžete mu poslať 60-miestne číslo. Ak chcete poslať 60-miestne číslo prostredníctvom správy SMS, emailom apod., v zariadeniach Android, iPhone a Windows Phone môžete použiť tlačidlo Zdieľať na obrazovke QR kódu/60-miestneho čísla.

Prečo WhatsApp ponúka šifrovanie počas celého spojenia a čo to znamená pre bezpečnosť ľudí?

Bezpečnosť je základom služby WhatsApp. V roku 2016 sme dokončili implementáciu šifrovania počas celého spojenia pre všetky správy a volania v službe WhatsApp. Takto nikto, vrátane nás, nemá prístup k obsahu vašich konverzácií. Odvtedy sa stala digitálna bezpečnosť ešte dôležitejšia. Videli sme niekoľko príkladov, v ktorých kriminálni hackeri nelegálne získali obrovské množstvá súkromných informácií a zneužili technológiu, aby ukradnutými informáciami ublížili ľuďom. Keďže sme zaviedli ďalšie funkcie ako videohovory a status, rozšírili sme aj šifrovanie počas celého spojenia aj na tieto funkcie.

WhatsApp nemá možnosť vidieť obsah správ alebo počúvať hovory v službe WhatsApp. Je to preto, lebo šifrovanie a dešifrovanie správ posielaných cez WhatsApp sa odohráva v plnom rozsahu na vašom zariadení. Predtým, ako správa opustí váš telefón, je opatrená kryptografickým zámkom, ku ktorému má kľúč iba príjemca správy. Tieto kľúče sa navyše menia pri každej odoslanej správe. Zatiaľ čo sa tento proces odohráva v pozadí, vy sa môžete uistiť, že vaše konverzácie sú chránené, keď na svojom zariadení skontrolujete overovací kód zabezpečenia. Viac informácií o tom, ako to funguje, nájdete v našej dokumentácii (White Paper).

Samozrejme, ľudia sa spytujú, čo znamená šifrovanie počas celého spojenia pre prácu orgánov činných v trestnom konaní. WhatsApp oceňuje prácu, ktorú vykonávajú orgány činné v trestnom konaní pri ochrane ľudí po celom svete. Podrobne hodnotíme, overujeme a odpovedáme na požiadavky orgánov činných v trestnom konaní na základe platných zákonov a pravidiel, pričom uprednostňujeme odpovede na núdzové žiadosti. Vrámci nášho vzdelávacieho úsilia sme zverejnili informácie pre orgány činné v trestnom konaní o obmedzených informáciách, ktoré zhromažďujeme, a o tom, ako môžu podať žiadosti pre WhatsApp. Informácie je možné prečítať si tu.

Viac informácií nájdete na stránke o Zabezpečení WhatsApp.