چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

می توانید از بین موضوعات زیر انتخاب کنید.

استفاده از چت گروهی

ویژگی چت گروهی به شما امکان می دهد هم زمان با ۲۵۶ نفر چت کنید. این روش بسیار عالی برای ارتباط با خویشان، دوستان و همکاران است. علاوه بر حداکثر تعداد مجاز افرادی که می توانید به گروه اضافه نمایید، مواردی دیگر را نیز در نظر بگیرید:

  • شما می توانید به تعداد بی نهایت گروه تشکیل دهید.
  • هر گروه یک یا چند ادمین دارد.
  • فقط ادمین می تواند عضو دیگری را به عنوان ادمین منصوب کند.
  • اگر ادمین گروه را ترک کند، یک نفر دیگر به طور اتفاقی به عنوان ادمین انتخاب می شود.
  • شما همیشه می توانید مشارکت خود در یک گروه را با ترک کردن یا ماندن در گروه کنترل کنید. به یاد داشته باشید فقط ادمین می تواند اعضا به گروه اضافه کند. اگر درباره اضافه شدن به گروه سوال دارید یا ترجیح می دهید به گروه اضافه نشوید، لطفا با ادمین گروه صحبت کنید.
  • اگر مخاطبی را مسدود کرده اید، باز هم پیام هایی که این فرد به گروه های مشترک می فرستد را خواهید دید. به همین ترتیب، آنها نیز پیام هایی که شما به این گروه ها می فرستید را می بینند.

درباره چت گروهی در واتساپ بیشتر بدانید: Android | iPhone | Windows Phone | Nokia S40 | BlackBerry | BlackBerry 10