چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

می توانید از بین موضوعات زیر انتخاب کنید.

علامت های تیک کنار پیام ها

علامت های تیک کنار هر پیامی که ارسال می کنید نمایان می شوند. معنی هر کدام به این شرح است:

  • پیام با موفقیت ارسال شد.
  • پیام با موفقیت به گیرنده تحویل شد.
  • گیرنده پیام شما را خواند.

در چت گروهی، علامت دوم وقتی نمایان می شود که همه شرکت کننده گان گروه پیام شما را دریافت کنند. دو علامت تیک آبی وقتی نمایان می شود که همه شرکت کنندگان گروه پیام شما را بخوانند.

صفحه اطلاعات پیام به شما نشان می دهد که چه کسی و چه موقع پیام شما را دیده است. درباره صفحه اطلاعات پیام بیشتر بدانید: Android | iPhone | Windows Phone | Nokia S40 | BlackBerry | BlackBerry 10

اگر شما فقط یک علامت تیک کنار پیام خود می بینید، به احتمال زیاد مشکل از واتساپ یا گوشی شما نیست. دلایل متعددی می تواند باشد که پیام شما ارسال شده، اما به طرف مقابل تحویل نشده است:

  • شاید گوشی آنها خاموش است.
  • شاید دچار اختلال در شبکه باشند.
  • شاید پیام هشدار را روی صفحه دیده اند، اما برنامه را باز نکرده اند (این دلیل رایجی است به ویژه اگر گیرنده پیام آیفون داشته باشد).
  • شاید شما را مسدود کرده باشند. برای اطلاعات بیشتر این مقاله را بخوانید.