Ako vám môžeme pomôcť?

Môžete si tiež prezrieť nižšie uvedené témy a nájsť to, čo hľadáte.

Obnova histórie chatov

Svoje dáta v aplikácii WhatsApp môžete zálohovať využitím Disku Google a/alebo prostredníctvom lokálneho zálohovania. Lokálne zálohovanie sa spustí automaticky každý deň o 2:00 hod. a uloží sa ako súbor vo vašom telefóne.

Svoje chaty a médiá môžete zálohovať na Disk Google, takže ak vymeníte svoj telefón so systémom Android alebo si kúpite nový, vaše chaty a médiá sú prenosné.

Ako zálohovať na Disk Google
 1. Otvorte WhatsApp.
 2. Klepnite na ikonu Ponuky > Nastavenia > Chaty > Záloha chatov.
 3. Tu môžete klepnúť na Zálohovať teraz a vytvoriť okamžitú zálohu. Takisto môžete klepnúť na možnosť Zálohovať na Disk Google a nastavte frekvenciu zálohovania.
 4. Ak nemáte ešte nastavený účet Google, klepnite po výzve na Pridať účet.
 5. Klepnite na Zálohovať cez a vyberte sieť, ktorú chcete použiť na zálohovanie. Upozorňujeme, že zálohovanie cez mobilnú dátovú sieť môže viesť k zvýšeným poplatkom za prenos dát.
Dôležité poznámky o Disku Google
 • Dokončenie prvej zálohy môže trvať dlhšiu dobu. Nechajte svoj telefón pripojený k zdroju elektrickej energie.
 • Môžete kedykoľvek upraviť frekvenciu zálohovania svojich chatov, účet Google pre zálohovanie a to, pri akom pripojení sa má zálohovať. Otvorte ikonu Ponuky > Nastavenia > Chaty > Záloha chatov.
 • Pri každom spustení zálohovania na Disk Google s tým istým účtom Google bude predchádzajúca záloha na Disku Google prepísaná. Neexistuje žiaden spôsob, ako obnoviť staršie zálohy z Disku Google.
 • Zálohované správy a médiá nie sú na Disku Google chránené koncovým šifrovaním aplikácie WhatsApp.

Obnova alebo presun zálohy

WhatsApp vás po overení telefónneho čísla požiada, aby ste zo zálohy obnovili svoje chaty a médiá. Stačí po výzve klepnúť na tlačidlo Obnoviť. Ak WhatsApp nenájde zálohu, príčina môže byť nasledovná:

 • Nie ste prihlásený/á do rovnakého účtu Google.
 • Nepoužívate číslo zhodné s tým, ktoré ste použili na vytvorenie zálohy.
 • Vaša SD karta a/alebo história chatu je poškodená.
 • Záložný súbor sa nenachádza na Disku Google použitého účtu alebo vo vnútornej pamäti vášho telefónu.

Poznámka: Najjednoduchší spôsob prenosu dát do nového telefónu je s využitím Disku Google. Ak chcete použiť lokálnu zálohu, budete musieť presunúť súbory do nového telefónu pomocou počítača, správcu súborov alebo SD karty. Ak vaše dáta nie sú uložené v priečinku /sdcard/WhatsApp/, môžete sa pozrieť vo vnútornej pamäti telefónu alebo v hlavných priečinkoch úložiska.

Obnova staršej lokálnej zálohy

Vo vašom telefóne sú uložené zálohové súbory z posledných max. 7 dní (Disk Google má len ten najnovší). Ak chcete obnoviť lokálnu zálohu staršieho dáta, budete musieť vykonať nasledujúce kroky:

 1. Stiahnite si aplikáciu na správu súborov.
 2. Pomocou správcu súborov otvorte prečinok sdcard/WhatsApp/Databases. Ak vaše dáta nie sú uložené na SD karte, môžete namiesto priečinka sdcard nahliadnuť do vnútornej pamäte alebo hlavného úložiska.
 3. Vyberte záložný súbor, ktorý chcete obnoviť a premenujte ho z msgstore-RRRR-MM-DD.1.db.crypt12 na msgstore.db.crypt12. Je možné, že predchádzajúca záloha bola vytvorená so starším protokolom ako crypt9 alebo crypt10. Ponechajte túto koncovku v pôvodnej podobe.
 4. Odinštalujte WhatsApp.
 5. Nainštalujte WhatsApp.
 6. Po výzve klepnite na tlačidlo Obnoviť.

Riešenie problémov so zálohovaním a obnovou

Pri problémoch spojených s vytvorením zálohy na Disku Google, skúste nasledujúce:
 1. Preverte, či ste si vo svojom telefóne priradili účet Google.
 2. Preverte, či máte na vytvorenie zálohy dostatok voľného miesta na zvolenom účte Disku Google.
 3. Skontrolujte, či máte vo svojom telefóne nainštalované služby Google. Poznámka: služby Google Play sú dostupné len pre Android verzie 2.3.4 a novšej.
 4. Ak sa pokúšate zálohovať cez mobilnú dátovú sieť, uistite sa, že máte dáta zapnuté pre WhatsApp aj pre služby Google Play. Ak si nie ste istý/á, obráťte sa na operátora.
 5. Pokúste sa vytvoriť zálohu cez inú sieť (skúste napríklad sieť Wi-Fi, pokiaľ nemôžete zálohovať cez mobilné dáta).
Pri problémoch s obnovou zálohy z Disku Google, skúste nasledujúce:
 1. Uistite sa, že obnovujete zálohu s rovnakým telefónnym číslom a účtom Google, aké ste použili pri vytváraní zálohy.
 2. Uistite sa, že máte na telefóne dostatok miesta na obnovu zálohy.
 3. Uistite sa, že máte vo svojom telefóne nainštalované služby Google. Upozornenie: služby Google Play sú dostupné len pre Android verzie 2.3.4 a novšej.
 4. Uistite sa, že batéria vášho telefónu je plne nabitá a telefón je pripojený k zdroju elektrickej energie.
 5. Skontrolujte, či váš telefón má výkonný a spoľahlivý internet. Ak sa obnova cez mobilné dátové pripojenie nedarí, skúste sieť Wi-Fi.

Viac informácií o obnove správ na zariadeniach: iPhone | Windows Phone | BlackBerry | BlackBerry 10