Jak możemy Ci pomóc?

Możesz również przeszukać tematy poniżej, aby znaleźć odpowiedź na Twoje pytanie.

Przywracanie wiadomości

Masz możliwość wykonania kopii zapasowej przy użyciu Dysku Google i/lub w telefonie. Kopie zapasowe w telefonie (lokalne) wykonywane są codziennie o 2 w nocy, a plik kopii zapasowej przechowywany jest w telefonie.

Dysk Google

Możesz utworzyć kopię zapasową swoich czatów i plików multimedialnych w Dysku Google, aby mieć do nich dostęp w momencie przeniesienia się do nowego/innego telefonu typu Android.

Jak wykonać kopię zapasową w Dysku Google
 1. Otwórz WhatsApp
 2. Dotknij przycisk Menu > Ustawienia > Czaty > Kopia zapasowa
 3. Dotknij pola Utwórz kopię zapasową w Dysku Google, aby wybrać częstotliwość wykonywania kopii zapasowych lub Utwórz kopię zap., aby od razu wykonać kopię
 4. Jeśli konto Google nie jest jeszcze ustawione w Twoim telefonie, wybierz Dodaj konto
 5. Dotknij Twórz kopie zapasowe poprzez, aby wybrać jakiego typu połączenia używać do wykonywania kopii zapasowych. Zauważ proszę, że tworzenie kopii zapasowych przez siec komórkową może zużyć dużą ilość danych i wygenerować dodatkowe koszta.
Ważne informacje na temat Dysku Google
 • Utworzenie pierwszej kompletej kopii zapasowej może zająć trochę czasu. Na ten czas, podłącz telefon do źródła zasilania.
 • Masz możliwość wyboru częstotliwości wykonywania kopii zapasowej, konta Google, w którym wykonywane mają być kopie oraz połączenia, przy pomocy którego wykonywane mają być kopie zapasowe. Naciśnij przycisk Menu > Ustawienia > Czaty > Kopia zapasowa.
 • Za każdym razem, gdy tworzona jest kopia zapasowa w Dysku Google, poprzednia kopia jest przepisana/zaktualizowana przez najnowszą kopię. Nie ma możliwości przywrócenia starszej wersji kopii zapasowej z Dysku Google.
 • Kopia zapasowa multimediów i wiadomości przechowywanych w Dysku Google nie jest zabezpieczona przez pełne szyfrowanie.

Przywracanie lub przenoszenie kopii zapasowej

Po zweryfikowaniu numeru telefonu w WhatsApp, aplikacja zapyta Cię, czy chcesz przywrócić kopię zapasową swoich czatów i multimediów. Kiedy pojawi się pytanie, wybierz Przywróć. Jeśli aplikacja WhatsApp nie jest w stanie wykryć kopii zapasowej, może się to dziać z następujących powodów:

 • Telefon nie jest zalogowany do odpowiedniego konta Google.
 • Do przywrócenia kopii zapasowej nie został użyty ten sam numer telefonu, który używany był do wykonania kopii wcześniej.
 • Karta SD i/lub historia czatów jest uszkodzona.
 • Plik kopii zapasowej nie istnieje w Dysku Google lub w telefonie.

Uwaga: najprostszą metodą przeniesienia danych WhatsApp jest użycie kopii zapasowych w Dysku Google. Jeśli chcesz użyć kopii zapasowej znajdującej się w telefonie, konieczne jest przeniesienie plików kopii zapasowej przy użyciu komputera, menedżera/explorera plików lub karty SD. Jeśli Twoje pliki nie znajdują się w /sdcard/WhatsApp/, poszukaj ich w "pamięci wewnętrznej" lub w "pamięci głównej telefonu".

Przywracanie nie najnowszej kopii zapasowej z telefonu

Twój telefon przechowuje kopie zapasowe z ostatnich 7 dni (podczas gdy Dysk Google zawiera jedynie ostatnią, najnowszą kopię zapasową). Jeśli chcesz przywrócić poprzednią kopię zapasową, nie tę ostatnio wykonaną, wykonaj proszę następujące kroki:

 1. Pobierz aplikację menedżera/explorera plików
 2. Przy użyciu menedżera plików przejdź do sdcard/WhatsApp/Databases. Jeśli Twoje pliki nie znajdują się w karcie SD, poszukaj ich w "pamięci wewnętrznej" lub w "pamięci głównej telefonu"
 3. Zmień nazwę pliku z msgstore-RRRR-MM-DD.1.db.crypt12 na msgstore.db.crypt12. Może się zdarzyć, że wcześniejsza kopia zapasowa została utworzona na wcześniejszym protokole, takim jak cryp9 albo crypt10. Wtedy nie zmień numeru cryptu.
 4. Odinstaluj WhatsApp
 5. Zainstaluj ponownie WhatsApp
 6. Wybierz Przywróć

Rozwiązywanie problemów z kopią zapasową i przywracaniem

Problemy z utworzeniem kopii zapasowej w Dysku Google
 1. Potwierdź, że konto konto Google zostało dodane do Twojego telefonu
 2. Potwierdź, że w Dysku Google jest wystarczająca ilość wolnego miejsca do utworzenia kopii zapasowej
 3. Potwierdź, że masz zainstalowane w telefonie Usługi Google Play Uwaga: Usługi Google Play dostępne są dla wersji Android 2.3.4 i nowszego oprogramowania.
 4. Jeśli próbujesz wykonać kopię zapasową przy użyciu sieci komórkowej, potwierdź, że posiadasz dane komórkowe zarówno dla Usług Google Play jak i dla WhatsApp. Skontaktuj się ze swoim operatorem komórkowym, jeśli nie masz pewności.
 5. Spróbuj wykonać kopię zapasową przy użyciu innego typu sieci (na przykład podłącz się do sieci Wi-Fi, jeśli nie jesteś w stanie wykonać kopii zapasowej przy użyciu sieci komórkowej)
Problemy z przywracaniem kopii zapasowej z Dysku Google
 1. Upewnij się, że próbujesz przywrócić dane z tego samego numeru telefonu i konta Google, które używane były do tworzenia kopii zapasowej
 2. Upewnij się, że w telefonie znajduje się wystarczająco dużo miejsca, aby przywrócić kopię zapasową
 3. Upewnij się, że masz zainstalowane w telefonie Usługi Google Play. Uwaga: Usługi Google Play dostępne są dla wersji Android 2.3.4 i nowszego oprogramowania.
 4. Upewnij się, że bateria w telefonie jest naładowana lub podłącz telefon do źródła zasilania
 5. Upewnij się, że Twój telefon jest połączony z siecią o silnym i stabilnym sygnale. Jeśli przywrócenie poprzez sieć komórkową nie udaje się, spróbuj użyć sieci Wi-Fi.

Dowiedz się, jak przywrócić wiadomości w telefonach typu: iPhone | Windows Phone | BlackBerry | BlackBerry 10