Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στις παρακάτω ενότητες για να βρείτε αυτό που ψάχνετε.

How do I update WhatsApp?

Here is how to update WhatsApp on your Nokia S60 device:

  1. Open WhatsApp and go to Options > Settings > Updates.
  2. Click on Check for updates.
  3. Follow the on screen instructions to install the update.

You can also update manually by opening www.whatsapp.com/download/ on your phone's web browser and clicking on Download Now.

Note: You do not need to remove or uninstall WhatsApp in order to update. If you do remove WhatsApp, you may lose your entire WhatsApp chat history. To learn more about chat history read this article.

Cheers,
WhatsApp Support Team