Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στις παρακάτω ενότητες για να βρείτε αυτό που ψάχνετε.

Deleting contacts

WhatsApp quickly and easily recognizes which of your contacts are using WhatsApp by accessing your phone's address book. To delete a contact, simply delete their phone number from your phone's address book:

  1. Open WhatsApp and go to the Chats tab.
  2. Tap the new chat icon > Tap the contact > Tap the name at the top of the chat screen.
  3. Tap Edit > Scroll all the way to the bottom of the Contact Info screen, then tap Delete Contact.

Deleting a contact from your Contacts app will not delete any chat history you have with that contact.

Learn how to delete a chat from this article.

Learn how to delete a contact on: Android | Windows Phone | Nokia S40 | BlackBerry | Nokia S60 | BlackBerry 10

Cheers,
WhatsApp Support Team