چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

می توانید از بین موضوعات زیر انتخاب کنید.

تنظیم حریم خصوصی

به طور پیش فرض، واتساپ تنظیمات حریم خصوصی شما را به نحوی تنظیم می کند که کاربران دیگر بتوانند:

برای تغییر این تنظیمات، کافیست بروید به واتساپ > تنظیمات > حساب کاربری > حریم خصوصی.

توجه:

  • اگر شما آخرین بازدید خود را به اشتراک نگذارید، قادر نخواهید بود که آخرین بازدید دیگران را ببینید.
    • راهی برای مخفی کردن آنلاین و در حال تایپ وجود ندارد.
    • اگر شما رسید خوانده شده را خاموش کنید، قادر نخواهید بود که رسید خوانده شده دیگران را ببینید. رسید خوانده همیشه برای چت گروهی ارسال می شود.
    • اگر مخاطبی رسید خوانده شده ها را بسته باشد، شما متوجه نخواهید شد که وضعیت شما را مشاهده کرده اند یا خیر.

درباره تنظیمات حریم خصوصی بیشتر بدانید: Android | Windows Phone | Nokia S40 | BlackBerry | BlackBerry 10