วิธีจัดการเสียงแจ้งเตือนการสนทนา

เสียงแจ้งเตือนการสนทนาคือเสียงที่เล่นเมื่อคุณส่งและได้รับข้อความ ตามค่าเริ่มต้น เสียงแจ้งเตือนการสนทนาจะเปิดไว้ จะมีการควบคุมระดับเสียงแจ้งเตือนการสนทนาโดยระดับเสียงการแจ้งเตือนของโทรศัพท์
วิธีเปิดหรือปิดเสียง:
  1. เปิด WhatsApp
  2. แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
    > การตั้งค่า > การแจ้งเตือน > เปิดหรือปิดเสียงแจ้งเตือนการสนทนา
โปรดทราบว่าการปรับเปลี่ยนการตั้