چگونگی مدیریت زنگ‌های مکالمه

اندروید
زنگ‌های مکالمه صداهایی هستند که هنگام ارسال و دریافت پیام پخش می‌شوند. به صورت پیش فرض، زنگ‌های مکالمه فعال هستند. بلندی صدای زنگ‌های مکالمه با بلندی صدای اعلان‌های گوشی شما کنترل می‌شود.
برای روشن یا خاموش کردن این زنگ‌ها:
  1. واتساپ را باز کنید.
  2. گزینه‌های بیشتر
    > تنظیمات > اعلان‌ها را بزنید و زنگ‌های مکالمه را روشن یا خاموش کنید.
لطفا توجه کنید که تنظیم کردن تنظیمات زنگ‌های مکالمه، هر دو زنگ پیام‌های ورودی و خروجی را تنظیم می‌کند.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر