Jak zálohovat na iCloud

iPhone
K zálohování a obnově historie chatů v aplikaci WhatsApp můžete využít iCloud.
Upozornění:
 • Historie chatů v aplikaci WhatsApp se neukládá na našich serverech.
 • Média a zprávy, které zálohujete, nejsou chráněny koncovým šifrováním aplikace WhatsApp.
 • Odstraněné zprávy bohužel není možné obnovit.
Zálohování na iCloud

Manuální zálohování
Své chaty můžete kdykoli zálohovat manuálně.
V aplikaci WhatsApp otevřete Nastavení > Chaty > Zálohování chatů > Zálohovat nyní.
Automatické zálohování
Klepnutím na možnost Automatické zálohování si můžete nastavit pravidelné automatické zálohování a zvolit jeho četnost.
Vaše chaty a média se tak budou na iCloud zálohovat automaticky. Také můžete zvolit, zda chcete zálohovat i videa. Zálohování na iCloud může nějakou dobu trvat. Záleží na rychlosti vašeho internetového připojení a na objemu zálohovaných dat.
Požadavky
 • Musíte být přihlášeni pomocí Apple ID, které používáte pro přístup do iCloudu.
 • Musíte používat iOS 12 nebo novější a zároveň mít spuštěný iCloud Drive.
 • Na iCloudu i na iPhonu musíte mít dostatek volného místa. Je potřeba, abyste na iCloudu a v telefonu měli k dispozici alespoň 2,05krát více místa, než je samotná velikost zálohy.
Pokud máte obavy, že byste zálohováním vyčerpali velké množství mobilních dat, doporučujeme zálohování povolit pouze při připojení přes Wi-Fi.
Exportování historie chatů
Chcete-li si uložit konkrétní chat, můžete si jeho historii odeslat na e-mail.
 1. Otevřete individuální nebo skupinový chat, který si přejete uložit.
 2. Klepněte na jméno kontaktu nebo na téma skupiny.
 3. Klepněte na Exportovat chat.
 4. Zvolte si, zda chcete k chatu Připojit média, nebo zda jej chcete odeslat Bez médií.
 5. Otevřete aplikaci Pošta. Další možnosti můžete zobrazit klepnutím na Více.
 6. Zadejte svoji e-mailovou adresu a klepněte na Odeslat.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne