Preposielanie správ

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
Windows
Funkcia preposielania vám umožňuje preposlať správy z individuálnych alebo skupinových chatov do iného individuálneho alebo skupinového chatu. Preposlané správy sa označia ako Preposlané, takže ľahko zistíte, či pôvodnú správu napísal váš priateľ alebo príbuzný, prípadne niekto iný.
Správu môžete preposlať maximálne do piatich chatov naraz. Ak už správa bola preposlaná, môžete ju preposlať maximálne do piatich chatov vrátane maximálne jedného skupinového chatu. Ak bola správa preposlaná už veľakrát, naraz ju možno preposlať iba do jedného chatu.

Ako preposlať správu
 1. V individuálnom alebo skupinovom chate prejdite kurzorom na správu, ktorú chcete preposlať, a potom kliknite na ikonu ponuky
  > Preposlať správu.
  • Ak chcete preposlať viacero správ, po výbere prvej správy môžete označiť ďalšie, prípadne kliknite na ikonu ponuky (
   alebo
   ) > Vybrať správy a potom vyberte správy, ktoré chcete preposlať.
 2. Kliknite na Preposlať správu (
  alebo
  ).
 3. Vyhľadajte alebo vyberte individuálne alebo skupinové chaty, do ktorých chcete správy preposlať.
 4. Kliknite na Odoslať (
  alebo
  ).
Upozornenie: Ak preposielate správy, ktoré ste pôvodne neodoslali vy, budú sa vám aj všetkým ostatným príjemcom zobrazovať s označením Preposlané.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie