Preposielanie správ

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
Windows
Mac
Funkcia preposielania vám umožňuje preposlať správy z individuálnych alebo skupinových chatov do iného individuálneho alebo skupinového chatu. Preposlané správy sa označia ako Preposlané, takže ľahko zistíte, či pôvodnú správu napísal váš priateľ alebo príbuzný, prípadne niekto iný.
Správu môžete preposlať maximálne do piatich chatov naraz. Ak už správa bola preposlaná, môžete ju preposlať maximálne do piatich chatov vrátane maximálne jedného skupinového chatu. Ak bola správa preposlaná už veľakrát, naraz ju možno preposlať iba do jedného chatu.
Ako preposlať správu
  1. V individuálnom alebo skupinovom chate vyberte správu, ktorú chcete preposlať.
  2. Vyberte Možnosti > Preposlať.
  3. Vyhľadajte alebo vyberte kontakt alebo skupinu, ktorým chcete správu preposlať > PRIDAŤ.
  4. Stlačte Hotovo.
Poznámka:
  • Titulky nebudú preposlané spolu s médiami.
  • Ak preposielate správy, ktoré ste pôvodne neodoslali vy, budú sa vám aj všetkým ostatným príjemcom zobrazovať s označením Preposlané.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie