نحوه بازارسال پیام‌ها

اندروید
iPhone
KaiOS
وب و دسکتاپ
Windows
با استفاده از ویژگی بازارسال می‌توانید پیام‌ها را از یک گفتگوی فردی یا گروهی به گفتگوی فردی یا گروهی دیگری بازارسال کنید. پیام‌های بازارسال‌شده با برچسب «بازارسال‌شده» مشخص می‌شود که به شما کمک می‌کند بدانید آیا پیام ارسال‌شده را دوست یا عضو خانواده‌تان نوشته‌ است یا در اصل پیام از طرف شخص دیگری آمده است.
وقتی پیامی را بازارسال می‌کنید، در هر بار می‌توانید آن را با حداکثر پنج گفتگو به‌اشتراک بگذارید. اگر پیامی قبلاً بازارسال شده باشد، می‌توانید آن را به حداکثر پنج گفتگو (از جمله یک گفتگوی گروهی) بازارسال کنید. وقتی پیامی به دفعات زیاد بازارسال شده باشد، در هر بار می‌توان آن را فقط برای یک گفتگو بازارسال کرد.

بازارسال پیام
  1. در گفتگویی فردی یا گروهی، روی پیامی که می‌خواهید بازارسال کنید ضربه بزنید و نگه دارید، سپس روی بازارسال ضربه بزنید.
    • برای بازارسال چندین پیام، پس از انتخاب اولین پیام، می‌توانید پیام‌های بیشتری را انتخاب کنید.
  2. روی بازارسال
    ضربه بزنید.
  3. گفتگوهای فردی یا گروهی را که می‌خواهید پیام‌ها را برایشان بازارسال کنید، جستجو یا انتخاب کنید.
  4. روی بازارسال ضربه بزنید.
توجه:
  • همچنین می‌توانید رسانه، مکان‌ها یا مخاطبان را بازارسال کنید تا مجبور به بارگذاری مجدد آن‌ها نباشید.
  • پیام‌هایی که بازارسال‌ می‌کنید و خودتان نویسنده آن‌ها نیستید، برچسب «بازارسال‌شده» را هم برای شما و هم برای گیرندگان پیام نمایش خواهد داد.
منابع مرتبط:
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر