Jak přeposílat zprávy

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
Windows
Pokud si přejete přeposlat zprávy z individuálního nebo skupinového chatu do jiného individuálního či skupinového chatu, použijte funkci Přeposlat. Přeposlané zprávy jsou označeny popiskem „Přeposláno“. Snadno tak poznáte, jestli zprávu psal přímo někdo z vašich přátel či členů rodiny, nebo jestli původně pochází od někoho jiného.
Zprávy můžete přeposílat maximálně do pěti chatů najednou. Pokud už byla zpráva přeposlána, můžete ji přeposlat maximálně do pěti chatů včetně maximálně jednoho skupinového chatu. Pokud se jedná o mnohokrát přeposlanou zprávu, je možné ji v danou chvíli dále přeposlat pouze do jednoho chatu.

Chcete-li přeposlat zprávu:
 1. V individuálním nebo skupinovém chatu najeďte kurzorem na zprávu, kterou chcete přeposlat, a pak klikněte na ikonu Nabídky
  > Přeposlat zprávu.
  • Chcete-li přeposlat více zpráv najednou, můžete poté, co zvolíte první zprávu, označit zprávy další. Případně můžete kliknout na ikonu Nabídky (
   nebo
   ) > Zvolit zprávy a označit zprávy, které chcete přeposlat.
 2. Klikněte na ikonu Přeposlat zprávu (
  nebo
  ).
 3. Vyhledejte nebo zvolte individuální či skupinový chat, do kterého chcete zprávu přeposlat.
 4. Klikněte na ikonu Odeslat (
  nebo
  ).
Upozornění: Přeposíláte-li zprávy, které jste původně neodeslali vy, budou se vám i všem ostatním příjemcům zobrazovat s popiskem „Přeposláno“.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne