Jak přeposílat zprávy

Android
iOS
KaiOS
Web a počítač
Windows
Mac
Pokud si přejete přeposlat zprávy z individuálního nebo skupinového chatu do jiného individuálního či skupinového chatu, použijte funkci Přeposlat. Přeposlané zprávy jsou označeny popiskem „Přeposláno“. Snadno tak poznáte, jestli zprávu psal přímo někdo z vašich přátel či členů rodiny, nebo jestli původně pochází od někoho jiného.
Zprávy můžete přeposílat maximálně do pěti chatů najednou. Pokud už byla zpráva přeposlána, můžete ji přeposlat maximálně do pěti chatů včetně maximálně jednoho skupinového chatu. Pokud se jedná o mnohokrát přeposlanou zprávu, je možné ji v danou chvíli dále přeposlat pouze do jednoho chatu.

Chcete-li přeposlat zprávu:
 1. V individuálním nebo skupinovém chatu klepněte na zprávu, kterou chcete přeposlat, přidržte ji a pak klepněte na Přeposlat.
  • Chcete-li přeposlat více zpráv najednou, můžete poté, co zvolíte první zprávu, označit zprávy další.
 2. Klepněte na Přeposlat 
  forward
  .
 3. Vyhledejte nebo zvolte individuální či skupinový chat, do kterého chcete zprávu přeposlat.
 4. Klepněte na Přeposlat.
Upozornění:
 • Přeposílat můžete také média, polohu nebo kontakty, není tedy nutné je znovu nahrávat.
 • Přeposíláte-li zprávy, které jste původně neodeslali vy, budou se vám i všem ostatním příjemcům zobrazovat s popiskem „Přeposláno“.
 • Hromadnou zprávu přeposlat nemůžete.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne