Problémy s klávesnicou

iPhone
Všetky súčasti klávesnice sú pod úplnou kontrolou iOS vrátane viacjazyčných klávesníc, automatických opráv, kontroly pravopisu či prediktívneho textu. Tieto funkcie možno zapnúť a vypnúť v Nastaveniach iPhonu > Všeobecné > Klávesnica. Upozorňujeme, že ak tieto funkcie nefungujú, problém súvisí s operačným systémom iOS.
Ak ste pridali ďalšiu klávesnicu, môžete medzi jednotlivými jazykmi prepínať klepnutím na ikonu glóbusu v dolnom rohu klávesnice.
Ak je klávesnica pri písaní, prepínaní medzi klávesnicami alebo pridávaní symbolov emoji pomalá, obnovte slovník klávesnice cez Nastavenia iPhonu > Všeobecné > Resetovanie > Resetovať slovník klávesnice.
Viac o klávesniciach na iPhone si môžete prečítať na stránkach podpory Apple.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie