Pridanie hesla

Android
WhatsApp neobsahuje žiadnu funkciu, ktorá by umožňovala uzamknutie aplikácie alebo konkrétnych chatov pomocou hesla.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie