Ustawianie hasła

Android
WhatsApp nie ma funkcji, która pozwalałaby chronić hasłem aplikację lub poszczególne czaty.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie