เกี่ยวกับการเลือกแชทและเลือกไม่แชทกับธุรกิจ

WhatsApp ต้องการให้คุณสามารถควบคุมผู้ที่แชทกับคุณได้ ดังนั้น ธุรกิจจึงไม่สามารถแชทกับคุณต่อไปได้ เว้นแต่ว่าคุณจะเลือกแชทกับธุรกิจเหล่านั้น
ทั้งนี้ WhatsApp จะไม่แชร์หมายเลขของคุณกับธุรกิจ และนโยบายของเราห้ามไม่ให้ธุรกิจติดต่อคุณผ่าน WhatsApp โดยไม่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการดังกล่าวจากคุณก่อน
เมื่อธุรกิจส่งข้อความถึงคุณครั้งแรก คุณมี 3 ตัวเลือกในการโต้ตอบ แตะ:
  • บล็อค เพื่อเพิ่มธุรกิจดังกล่าวลงในรายชื่อติดต่อที่ถูกบล็อค เมื่อคุณบล็อคธุรกิจ ธุรกิจจะไม่สามารถส่งข้อความถึงคุณได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม คุณจะยังมีสิทธิ์เข้าถึงโปรไฟล์และแค็ตตาล็อกของธุรกิจ และคุณจะยังคงสามารถโต้ตอบกับธุรกิจได้หากอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
  • รายงาน เพื่อรายงานธุรกิจที่คุณคิดว่าละเมิดนโยบายการส่งข้อความของ WhatsApp Business คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกนี้เพื่อบล็อคธุรกิจได้อีกด้วย
  • ดำเนินการต่อ เพื่อแชทกับธุรกิจดังกล่าวต่อไป คุณยังสามารถเลือกแชทได้โดยการส่งข้อความถึงธุรกิจ
การเลือกไม่รับข้อความทางการตลาดจากธุรกิจ
ธุรกิจบางแห่งอาจมีตัวเลือกให้คุณแตะปุ่มเลือกไม่รับข้อความทางการตลาดในแชทของคุณกับธุรกิจ (ข้อความจริงบนปุ่มอาจแตกต่างออกไป) การแตะปุ่มนี้จะแจ้งธุรกิจว่าคุณต้องการให้ลบหมายเลข WhatsApp ของคุณออกจากรายชื่อผู้รับข้อความทางการตลาด ธุรกิจอาจต้องลบหมายเลขของคุณออกจากรายชื่อดังกล่าวด้วยตนเอง ซึ่งอาจทำให้ช่วงเวลาก่อนที่คุณจะหยุดรับข้อความล่าช้าออกไป
ธุรกิจอาจขอให้คุณระบุเหตุผลที่เลือกไม่รับข้อความ แต่คุณเลือกไม่ระบุเหตุผลได้ วิธีนี้ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจสาเหตุที่เลือกไม่รับและแน่ใจว่าข้อความธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับลูกค้าของตน นอกจากนี้ เมื่อธุรกิจส่งคำยืนยันการเลือกไม่รับข้อความถึงคุณ ธุรกิจบางรายอาจมีตัวเลือกให้กลับมารับข้อความทางการตลาดอีกครั้ง ในกรณีที่คุณเปลี่ยนใจหรือได้เลือกไม่รับข้อความโดยไม่ตั้งใจ
ความแตกต่างระหว่างการเลือกไม่รับข้อความทางการตลาดกับการบล็อคธุรกิจ
การบล็อคธุรกิจทำให้ธุรกิจไม่สามารถส่งข้อความถึงคุณได้ และคุณจะไม่สามารถส่งข้อความถึงธุรกิจนั้นได้เช่นกัน ส่วนการใช้ปุ่มเลือกไม่รับข้อความทางการตลาดจะส่งคำขอไปยังธุรกิจให้ลบคุณออกจากรายชื่อผู้รับข้อความทางการตลาด แต่ก็ยังอนุญาตให้มีการรับส่งข้อความระหว่างคุณกับธุรกิจได้ต่อไป ด้วยวิธีนี้ คุณยังสามารถติดต่อธุรกิจนั้นได้หากมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ และธุรกิจยังสามารถส่งข้อความเกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างคุณกับธุรกิจได้ เช่น ข้อมูลอัปเดตการจัดส่ง ฟีเจอร์ด้านความเป็นส่วนตัวอื่นๆ เช่นข้อความชั่วคราว หรือการควบคุมว่าใครสามารถเพิ่มคุณเข้ากลุ่มได้ จะเพิ่มความเป็นส่วนตัวอีกขั้นตามความสมัครใจเมื่อใช้ WhatsApp
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่