Povolenie alebo zakázanie komunikácie so spoločnosťami

Aplikácia WhatsApp vám poskytuje úplnú kontrolu nad tým, kto s vami komunikuje. Preto spoločnosti nemôžu s vami komunikovať bez toho, aby ste súhlasili s takouto komunikáciou.
Keď vám spoločnosť pošle prvú správu, môžete zareagovať tromi spôsobmi. Klepnite na niektorú z týchto možností:
  • Zablokovať, ak chcete spoločnosť pridať do svojho zoznamu Blokované kontakty. Keď spoločnosť zablokujete, nebude vám môcť priamo posielať správy. Stále však budete môcť zobraziť jej profil a katalóg. Ak ste v spoločnej skupine, budete s ňou tiež môcť komunikovať.
  • Nahlásiť, ak sa domnievate, že spoločnosť porušuje naše Komerčné zásady. Túto možnosť môžete použiť aj na zablokovanie spoločnosti.
  • Pokračovať, ak chcete pokračovať v komunikácii so spoločnosťou. Komunikáciu môžete povoliť aj tak, že spoločnosti pošlete správu.
Odhlásenie sa z odberu marketingových správ spoločnosti
Niektoré spoločnosti môžu ponúkať možnosť odhlásiť sa z odberu marketingových správ klepnutím na tlačidlo Odhlásiť sa z odberu marketingových správ v chate so spoločnosťou (presný text uvedený na tlačidle sa môže líšiť). Klepnutím na toto tlačidlo oznámite spoločnosti, že chcete, aby vaše číslo v službe WhatsApp odstránila zo svojich marketingových zoznamov. Je možné, že spoločnosti potrebujú odstrániť vaše číslo zo svojich zoznamov ručne, preto sa môže stať, že marketingové správy budete dostávať aj krátko po odhlásení sa z odberu.
Spoločnosti sa vás tiež môžu spýtať na dôvod zrušenia odberu. Tento dôvod nemusíte uviesť. Spoločnosti sa však môžu poučiť z vašej spätnej väzby a zabezpečiť, aby ich správy boli pre ich zákazníkov relevantné. Potvrdenie o odhlásení sa z odberu od niektorých spoločností môže obsahovať aj možnosť opätovného prihlásenia na odber marketingových správ, a to pre prípad, že by ste si to rozmysleli alebo ste sa odhlásili z odberu omylom.
Rozdiel medzi odhlásením sa z odberu marketingových správ a zablokovaním spoločnosti
Ak spoločnosť zablokujete, prestanete dostávať od nej správy, ale takisto tejto spoločnosti nebudete môcť správy posielať. Stlačením tlačidla Odhlásiť sa z odberu marketingových správ odošlete spoločnosti žiadosť o odstránenie z jej marketingového zoznamu. Stále si však budete môcť so spoločnosťou posielať individuálne správy. Môžete teda aj naďalej posielať spoločnosti otázky o jej výrobkoch a službách. Spoločnosť vám zas bude môcť posielať správy týkajúce sa vašich transakcií, ako sú napríklad aktuálne informácie o doručení.
Pomocné zdroje
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie