Використання списків розсилки

Android
iPhone
За допомогою списків розсилки можна надсилати повідомлення декільком контактам одночасно. Списки розсилки – це збережені списки контактів, яким можна надсилати повідомлення.
Створення списку розсилки
 1. Відкрийте WhatsApp.
 2. Торкніться опції Списки розсилки у верхній частині екрана Бесіди.
 3. Торкніться опції Новий список у нижній частині екрана Списки розсилки.
 4. Знайдіть або виберіть контакти, яких потрібно додати до списку.
 5. Торкніться Створити.
Після вищезазначених дій буде створено новий список розсилки. Коли ви надсилаєте повідомлення до списку розсилки, воно буде надіслано всім контактам зі списку, які зберегли ваш номер телефону в адресній книзі телефона. Контакти з цього списку отримають звичайне повідомлення. Відповіді контактів відображаються як звичайні повідомлення на екрані Бесіди. Ці відповіді не надсилаються іншим контактам зі списку розсилки.
Примітка. Повідомлення, надіслані до списку розсилки, отримають лише ті контакти зі списку, які додали ваш номер телефону до адресної книги. Якщо ваші контакти не отримують ваші повідомлення розсилки, переконайтеся, що вони додали ваш номер телефону до адресної книги. Списки розсилки забезпечують обмін повідомленнями типу «один до багатьох». Якщо ви хочете, щоб отримувачі розсилки брали участь у груповому спілкуванні, потрібно створити групову бесіду.
Змінення списку розсилки
 1. Відкрийте розділ Списки розсилки.
 2. Торкніться значка «i» поруч зі списком, який потрібно змінити.
 3. Відкриється екран Інформація про список, на якому можна:
  • змінити назву списку розсилки;
  • додати або вилучити отримувачів зі списку, торкнувшись Змінити список…
Видалення списку розсилки
 1. Торкніться опції Списки розсилки у верхній частині екрана Бесіди.
 2. Перетягніть список розсилки, який потрібно видалити, ліворуч.
 3. Торкніться опції Видалити.
Або торкніться опції Змінити, потім значка «» поруч зі списком розсилки, який потрібно видалити, і виберіть Видалити.
Тут є відповідь на ваше запитання?
Так
Ні