วิธีใช้รายชื่อบรอดแคสต์

Android
iPhone
ใช้ฟีเจอร์รายชื่อบรอดแคสต์เพื่อส่งข้อความหาผู้ติดต่อได้หลายคนพร้อมกัน โดยรายชื่อบรอดแคสต์จะเป็นรายชื่อติดต่อที่คุณบันทึกไว้ ซึ่งคุณสามารถส่งข้อความไปยังรายชื่อติดต่อดังกล่าวซ้ำๆ ได้โดยไม่ต้องเลือกใหม่ทุกครั้งที่ต้องการส่ง
วิธีสร้างรายชื่อบรอดแคสต์
 1. แตะแชท > รายชื่อบรอดแคสต์ > รายชื่อใหม่
 2. ค้นหาหรือเลือกรายชื่อติดต่อที่ต้องการเพิ่ม
 3. แตะสร้าง
ผู้รับจะได้รับข้อความจากรายชื่อบรอดแคสต์ของคุณเหมือนข้อความปกติในแท็บ "แชท" การตอบกลับของผู้รับจะปรากฏเหมือนข้อความปกติเช่นกัน และจะไม่ส่งไปยังรายชื่อติดต่ออื่นในรายชื่อบรอดแคสต์
หมายเหตุ: คนที่เพิ่มคุณลงในรายชื่อติดต่อของโทรศัพท์เท่านั้นที่จะได้รับข้อความบรอดแคสต์ของคุณ หากมีคนไม่ได้รับข้อความบรอดแคสต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับได้เพิ่มคุณลงในรายชื่อติดต่อแล้ว รายชื่อบรอดแคสต์เป็นการสื่อสารจากหนึ่งคนถึงหลายคน หากต้องการให้ผู้รับเข้าร่วมการสนทนาแบบกลุ่ม คุณควรสร้างแชทกลุ่มแทน
วิธีแก้ไขรายชื่อบรอดแคสต์
 1. เปิดรายชื่อบรอดแคสต์
 2. แตะไอคอน "i" ถัดจากรายชื่อที่ต้องการแก้ไข
 3. คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้ในหน้าจอข้อมูลรายชื่อ
  • เปลี่ยนชื่อรายชื่อบรอดแคสต์ของคุณ
  • เพิ่มหรือลบผู้รับออกจากรายชื่อโดยแตะแก้ไขรายชื่อ...
วิธีลบรายชื่อบรอดแคสต์
 1. แตะแชท > รายชื่อบรอดแคสต์
 2. ปัดไปด้านซ้ายของรายชื่อบรอดแคสต์ที่ต้องการลบ
 3. แตะลบ
หรือแตะแก้ไข แล้วแตะไอคอน "" ถัดจากรายชื่อที่ต้องการลบ > ลบ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่