วิธีใช้รายชื่อบรอดแคสต์

Android
iOS
คุณสามารถใช้รายชื่อบรอดแคสต์เพื่อส่งข้อความหาผู้ติดต่อได้หลายคนพร้อมกัน
โดยรายชื่อบรอดแคสต์จะเป็นรายชื่อที่คุณบันทึกไว้ ซึ่งคุณสามารถส่งข้อความไปยังรายชื่อดังกล่าวซ้ำๆ ได้โดยไม่ต้องเลือกรายชื่อใหม่ทุกครั้งที่ต้องการส่ง
หมายเหตุ: ไม่รองรับรายชื่อบรอดแคสต์บน Windows, Mac หรือ Web
ข้อกำหนดสำหรับรายชื่อบรอดแคสต์

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ติดต่อทั้งหมดในรายชื่อบรอดแคสต์ได้บันทึกหมายเลขของคุณไว้ในสมุดที่อยู่
 • คุณสามารถสร้างรายชื่อบรอดแคสต์ได้มากเท่าที่ต้องการ
 • คุณสามารถรวมผู้ติดต่อได้สูงสุด 256 คนในรายชื่อบรอดแคสต์แต่ละรายการ
วิธีสร้างรายชื่อบรอดแคสต์
 1. แตะการตั้งค่า > รายชื่อบรอดแคสต์ > รายชื่อใหม่
 2. ค้นหาหรือเลือกรายชื่อที่ต้องการเพิ่ม
 3. แตะที่ชื่อของรายชื่อ > สร้าง
ผู้รับจะได้รับข้อความจากรายชื่อบรอดแคสต์ของคุณในรูปแบบข้อความส่วนตัวจากคุณในแท็บแชท การตอบกลับของผู้รับจะปรากฏเหมือนข้อความปกติเช่นกัน และจะไม่ส่งไปยังรายชื่อติดต่ออื่นในรายชื่อบรอดแคสต์
หมายเหตุ:
 • ผู้ที่เพิ่มคุณลงในรายชื่อติดต่อของโทรศัพท์เท่านั้นที่จะได้รับข้อความบรอดแคสต์ของคุณ
 • หากมีคนไม่ได้รับข้อความบรอดแคสต์ โปรดขอให้บุคคลดังกล่าวเพิ่มคุณลงในรายชื่อติดต่อ
 • รายชื่อบรอดแคสต์เป็นการสื่อสารจากหนึ่งคนถึงหลายคน หากต้องการให้ผู้รับเข้าร่วมการสนทนาแบบกลุ่ม ให้สร้างแชทกลุ่มแทน
วิธีแก้ไขรายชื่อบรอดแคสต์
 1. แตะการตั้งค่า > รายชื่อบรอดแคสต์
 2. แตะไอคอน "i" ถัดจากรายชื่อที่ต้องการแก้ไข
 3. คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้ในหน้าจอข้อมูลรายชื่อ
  • เปลี่ยนชื่อรายชื่อบรอดแคสต์ของคุณโดยแตะที่ชื่อของรายชื่อบรอดแคสต์ที่มีอยู่หรือชื่อของรายชื่อบรอดแคสต์ ป้อนชื่อใหม่ของรายชื่อบรอดแคสต์
  • เพิ่มหรือลบผู้รับออกจากรายชื่อโดยแตะแก้ไขรายชื่อ... แตะ "x" ในรูปโปรไฟล์ของรายชื่อ > เสร็จสิ้น
วิธีลบรายชื่อบรอดแคสต์
 1. แตะการตั้งค่า > รายชื่อบรอดแคสต์
 2. ปัดไปด้านซ้ายของรายชื่อบรอดแคสต์ที่ต้องการลบ
 3. แตะลบ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่