วิธีใช้รายชื่อบรอดแคสต์

Android
iPhone
ใช้ฟีเจอร์รายชื่อบรอดแคสต์เพื่อส่งข้อความหาผู้ติดต่อได้หลายคนพร้อมกัน โดยรายชื่อบรอดแคสต์จะเป็นรายชื่อติดต่อที่คุณบันทึกไว้ ซึ่งคุณสามารถส่งข้อความไปยังรายชื่อติดต่อดังกล่าวซ้ำๆ ได้โดยไม่ต้องเลือกใหม่ทุกครั้งที่ต้องการส่ง
วิธีสร้างรายชื่อบรอดแคสต์
 1. แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > บรอดแคสต์ใหม่
 2. ค้นหาหรือเลือกรายชื่อติดต่อที่ต้องการเพิ่ม
 3. แตะ
ผู้รับจะได้รับข้อความจากรายชื่อบรอดแคสต์ของคุณเหมือนข้อความปกติในแท็บ "แชท" การตอบกลับของผู้รับจะปรากฏเหมือนข้อความปกติเช่นกัน และจะไม่ส่งไปยังรายชื่อติดต่ออื่นในรายชื่อบรอดแคสต์
หมายเหตุ: คนที่เพิ่มคุณลงในรายชื่อติดต่อของโทรศัพท์เท่านั้นที่จะได้รับข้อความบรอดแคสต์ของคุณ หากมีคนไม่ได้รับข้อความบรอดแคสต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับได้เพิ่มคุณลงในรายชื่อติดต่อแล้ว รายชื่อบรอดแคสต์เป็นการสื่อสารจากหนึ่งคนถึงหลายคน หากต้องการให้ผู้รับเข้าร่วมการสนทนาแบบกลุ่ม คุณควรสร้างแชทกลุ่มแทน
วิธีแก้ไขรายชื่อบรอดแคสต์
 1. เปิดรายชื่อบรอดแคสต์
 2. แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > ข้อมูลรายชื่อบรอดแคสต์
 3. ในหน้าจอข้อมูลรายชื่อบรอดแคสต์ คุณสามารถดำเนินการได้ดังนี้
  • เปลี่ยนชื่อรายชื่อบรอดแคสต์ของคุณโดยแตะ
   > เปลี่ยนชื่อรายชื่อบรอดแคสต์
  • เพิ่มผู้รับลงในรายชื่อโดยแตะ
   > เพิ่มผู้รับ...
  • ลบผู้รับโดยแตะแก้ไขผู้รับ > "x" ถัดจากรายชื่อติดต่อที่คุณต้องการลบ >
วิธีลบรายชื่อบรอดแคสต์
 1. แตะรายชื่อบรอดแคสต์ที่ต้องการลบค้างไว้
 2. แตะ
  > ลบ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะลบสื่อหรือไม่
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่