วิธีใช้รายชื่อบรอดแคสต์

Android
iOS
คุณสามารถใช้รายชื่อบรอดแคสต์เพื่อส่งข้อความหาผู้ติดต่อได้หลายคนพร้อมกัน
โดยรายชื่อบรอดแคสต์จะเป็นรายชื่อที่คุณบันทึกไว้ ซึ่งคุณสามารถส่งข้อความไปยังรายชื่อดังกล่าวซ้ำๆ ได้โดยไม่ต้องเลือกรายชื่อใหม่ทุกครั้งที่ต้องการส่ง
หมายเหตุ: ไม่รองรับรายชื่อบรอดแคสต์บน Windows, Mac หรือ Web
ข้อกำหนดสำหรับรายชื่อบรอดแคสต์

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ติดต่อทั้งหมดในรายชื่อบรอดแคสต์ได้บันทึกหมายเลขของคุณไว้ในสมุดที่อยู่
 • คุณสามารถสร้างรายชื่อบรอดแคสต์ได้มากเท่าที่ต้องการ
 • คุณสามารถรวมผู้ติดต่อได้สูงสุด 256 คนในรายชื่อบรอดแคสต์แต่ละรายการ
วิธีสร้างรายชื่อบรอดแคสต์
 1. แตะ
  more options
  > บรอดแคสต์ใหม่
 2. ค้นหาหรือเลือกรายชื่อติดต่อที่ต้องการเพิ่ม
 3. แตะ
  check mark
ผู้รับจะได้รับข้อความจากรายชื่อบรอดแคสต์ของคุณในรูปแบบข้อความส่วนตัวจากคุณในแท็บแชท การตอบกลับของผู้รับจะปรากฏเหมือนข้อความส่วนตัวเช่นกัน และจะไม่ส่งไปยังรายชื่อติดต่ออื่นในรายชื่อบรอดแคสต์
หมายเหตุ:
 • ผู้ที่เพิ่มคุณลงในรายชื่อติดต่อของโทรศัพท์เท่านั้นที่จะได้รับข้อความบรอดแคสต์ของคุณ
 • หากมีคนไม่ได้รับข้อความบรอดแคสต์ โปรดขอให้บุคคลดังกล่าวเพิ่มคุณลงในรายชื่อติดต่อ
 • รายชื่อบรอดแคสต์เป็นการสื่อสารจากหนึ่งคนถึงหลายคน หากต้องการให้ผู้รับเข้าร่วมการสนทนาแบบกลุ่ม ให้สร้างแชทกลุ่มแทน
วิธีแก้ไขรายชื่อบรอดแคสต์
 1. จากแท็บแชท ให้แตะที่รายชื่อบรอดแคสต์
 2. แตะ
  more options
  > ข้อมูลรายชื่อบรอดแคสต์
 3. ในหน้าจอข้อมูลรายชื่อบรอดแคสต์ คุณสามารถดำเนินการได้ดังนี้
  • เปลี่ยนชื่อรายชื่อบรอดแคสต์ของคุณโดยแตะ
   more options
   > เปลี่ยนชื่อรายชื่อบรอดแคสต์ ป้อนชื่อใหม่ของรายชื่อบรอดแคสต์ > ตกลง
  • เพิ่มผู้รับลงในรายชื่อโดยแตะแก้ไขผู้รับ ค้นหาหรือเลือกรายชื่อติดต่อที่ต้องการเพิ่ม >
   android-check
  • ลบผู้รับโดยแตะแก้ไขผู้รับ > แตะ "x" ในรูปโปรไฟล์ของรายชื่อติดต่อ >
   android-check
วิธีลบรายชื่อบรอดแคสต์
 1. จากแท็บแชท ให้แตะที่รายชื่อบรอดแคสต์
 2. แตะ
  more options
  > ข้อมูลรายชื่อบรอดแคสต์ > ลบรายชื่อบรอดแคสต์ > ลบ
  • ทำเครื่องหมายในช่องหากต้องการลบสื่อที่ได้รับจากแกลเลอรีของอุปกรณ์ด้วย
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่