Používanie zoznamov rozosielania

Android
iPhone
Funkciu zoznamu rozosielania použite na poslanie správy niekoľkým kontaktom naraz. Zoznamy rozosielania sú uložené zoznamy kontaktov, ktorým môžete opakovane posielať správy bez toho, aby ste ich museli zakaždým vyberať.
Vytvorenie zoznamu rozosielania
 1. Klepnite na Chaty > Zoznamy rozosielania > Nový zoznam.
 2. Vyhľadajte alebo vyberte kontakty, ktoré chcete pridať.
 3. Klepnite na Vytvoriť.
Príjemcovia uvidia správu zo zoznamu rozosielania ako bežnú správu na karte Chaty. Keď na ňu odpovedia, ich správa sa takisto zobrazí ako bežná správa a nepošle sa iným príjemcom vo vašom zozname rozosielania.
Upozornenie: Vaša rozosielaná správa bude doručená iba tým ľuďom, ktorí si vaše číslo uložili do kontaktov vo svojom telefóne. Ak niekto nedostáva vaše rozosielané správy, overte, či si vás pridal do svojich kontaktov. Zoznamy rozosielania umožňujú jednej osobe súčasne komunikovať s viacerými používateľmi. Ak chcete, aby príjemcovia vašej správy mohli medzi sebou navzájom komunikovať v skupine, vytvorte radšej skupinový chat.
Úprava zoznamu rozosielania
 1. Otvorte svoje Zoznamy rozosielania.
 2. Klepnite na ikonu i vedľa zoznamu, ktorý chcete upraviť.
 3. Na obrazovke Informácie o zozname môžete:
  • zmeniť názov zoznamu rozosielania,
  • klepnutím na Upraviť zoznam... pridať príjemcov do zoznamu alebo ich z neho odobrať.
Odstránenie zoznamu rozosielania
 1. Klepnite na Chaty > Zoznamy rozosielania.
 2. Potiahnite prstom doľava cez zoznam rozosielania, ktorý chcete odstrániť.
 3. Klepnite na Odstrániť.
Prípadne klepnite na Upraviť, potom na ikonu vedľa zoznamu, ktorý chcete odstrániť, a napokon na Odstrániť.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie