Jak korzystać z list ogłoszeniowych?

Android
iPhone
Funkcja listy ogłoszeniowej pozwala na wysyłanie wiadomości do wielu kontaktów jednocześnie. Listy ogłoszeniowe to zapisane listy kontaktów, do których można wysyłać wiadomości ogłoszeniowe bez konieczności ponownego wybierania kontaktów za każdym razem, gdy chcesz wysłać nową wiadomość ogłoszeniową.
Utworzenie listy ogłoszeniowej
 1. Otwórz WhatsApp.
 2. Stuknij przycisk Listy ogłoszeniowe u góry karty Czaty.
 3. Stuknij Nowa lista u dołu ekranu Listy ogłoszeniowe.
 4. Wyszukaj lub wybierz kontakty, które chcesz dodać.
 5. Stuknij Utwórz.
Utworzy to nową listę ogłoszeniową. Gdy wyślesz wiadomość przez listę ogłoszeniową, zostanie ona wysłana do wszystkich odbiorców z listy, którzy dodali Twój numer do książek adresowych na swoich telefonach. Odbiorcy otrzymają Twoje ogłoszenie jako zwykłą wiadomość. Kiedy odpowiedzą, ich wiadomość pojawi się jako zwykła wiadomość w karcie Czaty. Ich odpowiedź nie będzie wysyłana do innych odbiorców z listy ogłoszeniowej.
Uwaga: tylko osoby, które dodały Twój numer do książek adresowych na swoich telefonach, otrzymają Twoją wiadomość ogłoszeniową. Jeśli odbiorca z listy nie dostaje Twoich wiadomości, upewnij się, że ta osoba ma zapisany Twój numer telefonu w książce adresowej swojego telefonu. Wiadomości ogłoszeniowe są komunikacją typu „jedna wiadomość do wielu”. Jeśli chcesz, aby odbiorcy wzięli udział w rozmowie grupowej, utwórz czat grupowy.
Edytowanie listy ogłoszeniowej
 1. Otwórz ekran Listy ogłoszeniowe.
 2. Stuknij przycisk „(i)” obok listy, którą chcesz edytować.
 3. Na ekranie Informacje o liście możesz:
  • zmienić nazwę listy ogłoszeniowej,
  • dodać lub usunąć odbiorców, stukając Edytuj listę....
Usuwanie listy ogłoszeniowej:
 1. Stuknij Listy ogłoszeniowe u góry karty Czaty.
 2. Przesuń w lewo listę, którą chcesz usunąć.
 3. Stuknij Usuń.
Możesz także stuknąć Edytuj, następnie stuknij ikonę „” obok listy, którą chcesz usunąć > Usuń.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie