Jak korzystać z list ogłoszeniowych?

Android
iPhone
Korzystając z funkcji listy ogłoszeniowej, możesz wysyłać wiadomości do wielu kontaktów jednocześnie. Listy ogłoszeniowe to zapisane listy kontaktów, do których można wysyłać wiadomości bez konieczności ponownego wybierania kontaktów za każdym razem, gdy chcesz wysłać nową wiadomość.
Tworzenie listy ogłoszeniowej
 1. Stuknij Czaty > Listy ogłoszeniowe > Nowa lista.
 2. Wyszukaj lub wybierz kontakty, które chcesz dodać.
 3. Stuknij Utwórz.
Odbiorcy otrzymują Twoje ogłoszenie jako zwykłą wiadomość na karcie Czaty. Ich odpowiedź pojawi się również jako zwykła wiadomość i nie zostanie wysłana do innych kontaktów na liście ogłoszeniowej.
Uwaga: Twoje wiadomości będą otrzymywać tylko osoby, które dodały Cię do swoich kontaktów na telefonie. Jeśli dana osoba nie dostaje wiadomości od Ciebie, sprawdź, czy dodała Cię do kontaktów. Listy ogłoszeniowe są komunikacją typu „jeden do wielu”. Jeśli chcesz, aby odbiorcy wzięli udział w rozmowie grupowej, utwórz czat grupowy.
Edytowanie listy ogłoszeniowej
 1. Otwórz swoje listy ogłoszeniowe.
 2. Stuknij ikonę „i” obok listy, którą chcesz edytować.
 3. Na ekranie Inf. o liście możesz:
  • zmienić nazwę listy ogłoszeniowej;
  • dodać lub usunąć odbiorców z listy, stukając Edytuj listę....
Usuwanie listy ogłoszeniowej
 1. Stuknij Czaty > Listy ogłoszeniowe.
 2. Przesuń w lewo listę ogłoszeniową, którą chcesz usunąć.
 3. Stuknij Usuń.
Możesz też stuknąć Edytuj, a następnie ikonę „” obok listy, którą chcesz usunąć > Usuń.
Powiązane źródła:
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie