Jak korzystać z list ogłoszeniowych?

Android
iPhone
Korzystając z funkcji listy ogłoszeniowej, możesz wysyłać wiadomości do wielu kontaktów jednocześnie. Listy ogłoszeniowe to zapisane listy kontaktów, do których można wysyłać wiadomości bez konieczności ponownego wybierania kontaktów za każdym razem, gdy chcesz wysłać nową wiadomość.
Tworzenie listy ogłoszeniowej
 1. Kliknij Więcej opcji
  > Nowe ogłoszenie.
 2. Wyszukaj lub wybierz kontakty, które chcesz dodać.
 3. Kliknij
  .
Odbiorcy otrzymują Twoje ogłoszenie jako zwykłą wiadomość na karcie Czaty. Ich odpowiedź pojawi się również jako zwykła wiadomość i nie zostanie wysłana do innych kontaktów na liście ogłoszeniowej.
Uwaga: Twoje wiadomości będą otrzymywać tylko osoby, które dodały Cię do swoich kontaktów na telefonie. Jeśli dana osoba nie dostaje wiadomości od Ciebie, sprawdź, czy dodała Cię do kontaktów. Listy ogłoszeniowe są komunikacją typu „jeden do wielu”. Jeśli chcesz, aby odbiorcy wzięli udział w rozmowie grupowej, utwórz czat grupowy.
Edytowanie listy ogłoszeniowej
 1. Otwórz listę ogłoszeniową.
 2. Kliknij Więcej opcji
  > Inf. o liście ogłosz..
 3. Na ekranie Informacje o liście ogłoszeniowej możesz:
  • zmienić nazwę listy ogłoszeniowej, klikając
   > Zmień nazwę listy ogłoszeniowej;
  • dodać odbiorców do listy, klikając
   > Dodaj odbiorcę…;
  • usunąć odbiorców, klikając Edytuj odbiorców > „x” obok kontaktów, które chcesz usunąć >
   .
Usuwanie listy ogłoszeniowej
 1. Kliknij i przytrzymaj listę ogłoszeniową, którą chcesz usunąć.
 2. Kliknij
  > Usuń. Możesz również zdecydować, czy chcesz usunąć multimedia.
Powiązane źródła:
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie