Jak korzystać z list ogłoszeniowych?

Android
iPhone
Funkcja listy ogłoszeniowej pozwala na wysyłanie wiadomości do wielu kontaktów jednocześnie. Listy ogłoszeniowe to zapisane listy kontaktów, do których można wysyłać wiadomości ogłoszeniowe bez konieczności ponownego wybierania kontaktów za każdym razem, gdy chcesz wysłać nową wiadomość ogłoszeniową.
Utworzenie listy ogłoszeniowej
 1. Otwórz WhatsApp > więcej opcji
  > Nowe ogłoszenie.
 2. Wyszukaj lub wybierz kontakty, które chcesz dodać.
 3. Dotknij ikony z haczykiem
  .
Utworzy to nową listę ogłoszeniową. Gdy wyślesz wiadomość przez listę ogłoszeniową, zostanie ona wysłana do wszystkich odbiorców z listy, którzy mają Twój numer zapisany w książce adresowej na swoich telefonach. Odbiorcy otrzymają Twoje ogłoszenie jako zwykłą wiadomość. Kiedy odpowiedzą, ich wiadomość pojawi się jako zwykła wiadomość w zakładce CZATY. Ich odpowiedź nie będzie wysyłana do innych odbiorców z listy ogłoszeniowej.
Uwaga: tylko osoby, które mają Twój numer zapisany w książce adresowej na swoich telefonach, otrzymają Twoją wiadomość ogłoszeniową. Jeśli odbiorca z listy nie dostaje Twoich wiadomości, upewnij się, że ta osoba ma zapisany Twój numer telefonu w książce adresowej swojego telefonu. Wiadomości ogłoszeniowe są komunikacją typu „jedna wiadomość do wielu”. Jeśli chcesz, aby odbiorcy wzięli udział w rozmowie grupowej, utwórz czat grupowy.
Edytowanie listy ogłoszeniowej
 1. Otwórz listę ogłoszeniową.
 2. Dotknij więcej opcji
  > Informacje o liście ogłoszeniowej.
 3. Na ekranie Informacje o liście ogłoszeniowej możesz:
  • zmienić nazwę listy ogłoszeniowej, dotykając Edytuj
   ;
  • dodać odbiorców do listy, dotykając Dodaj odbiorcę...
   ;
  • usunąć odbiorców, dotykając Edytuj odbiorców > „x” obok kontaktów, które chcesz usunąć > ikona z haczykiem
   .
Usuwanie listy ogłoszeniowej
 1. Dotknij i przytrzymaj listę ogłoszeniową, którą chcesz usunąć.
 2. Dotknij Usuń listę ogłoszeniową
  > USUŃ. Możesz zdecydować, czy chcesz również usunąć multimedia.
Możesz także otworzyć listę ogłoszeniową, którą chcesz usunąć, następnie dotknąć nazwę listy lub jej odbiorców > Usuń listę ogłoszeniową > USUŃ.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie