Het gebruiken van verzendlijsten

Android
iPhone
Gebruik de functie Verzendlijst maken om een bericht tegelijk naar meerdere contacten te versturen. Een verzendlijst is een opgeslagen lijst met contactpersonen naar wie je meerdere keren berichten kunt sturen zonder dat je ze elke keer opnieuw hoeft te selecteren.
Een verzendlijst maken
 1. Tik op Chats > Verzendlijsten > Nieuwe lijst.
 2. Zoek of selecteer de contacten die je wilt toevoegen.
 3. Tik op Maak.
Ontvangers ontvangen een bericht dat naar je verzendlijst is gestuurd als een normaal bericht in hun tabblad Chats. Hun reactie wordt ook weergegeven als een normaal bericht, en wordt niet naar andere contactpersonen in de verzendlijst gestuurd.
Let op: Alleen mensen die jou hebben toegevoegd als contact in hun telefoon, ontvangen je verzendlijstbericht. Als iemand je verzendlijstberichten niet ontvangt, vraag dan of ze jou hebben toegevoegd als contact. Verzendlijsten zijn een vorm van één-op-veel-communicatie. Wil je dat iedereen die deelneemt met elkaar kan converseren in een groep? Maak dan een groepschat aan in plaats van een verzendlijst.
Een verzendlijst bewerken
 1. Open je Verzendlijsten.
 2. Tik op het pictogram i naast de lijst die je wilt bewerken.
 3. In het scherm Lijstinfo kun je:
  • De naam van de verzendlijst wijzigen.
  • Ontvangers toevoegen aan of verwijderen van de lijst door op Bewerk lijst... te tikken.
Een verzendlijst verwijderen
 1. Tik op Chats > Verzendlijsten.
 2. Veeg de verzendlijst die je wilt verwijderen naar links.
 3. Tik op Verwijder.
Je kunt ook op Bewerk tikken en vervolgens op het pictogram - naast de lijst die je wilt verwijderen > Verwijder.
Relevante bronnen:
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Ja
Nee