Verzendlijsten gebruiken

Android
iPhone
Met de functie Verzendlijst kun je een bericht naar verschillende contacten tegelijk versturen. Verzendlijsten zijn opgeslagen contactlijsten waarnaar je herhaald massaberichten kunt verzenden zonder dat je iedere keer opnieuw dezelfde contacten hoeft te selecteren.
Een verzendlijst maken
 1. Open WhatsApp.
 2. Tik op Verzendlijsten bovenaan het scherm Chats.
 3. Tik op Nieuwe lijst onderaan het scherm Verzendlijsten.
 4. Zoek of selecteer de contacten die je wilt toevoegen.
 5. Tik op Maak.
Op deze manier maak je een nieuwe verzendlijst. Wanneer je een bericht stuurt naar de verzendlijst, wordt het verstuurd naar iedereen in deze lijst die je telefoonnummer heeft opgeslagen in hun adresboek. De ontvangers ontvangen het bericht alsof het een normaal bericht is. Wanneer ze het bericht beantwoorden, verschijnt het als een normaal bericht in je scherm Chats. Hun antwoord wordt niet naar de andere ontvangers van de verzendlijst verstuurd.
Belangrijk: Alleen contacten die jou hebben toegevoegd aan hun adresboek ontvangen je massabericht. Als je contact je massaberichten niet ontvangt, controleer dan of je bent toegevoegd aan hun adresboek. Verzendlijsten zijn een vorm van één-op-veel-communicatie. Wil je dat iedereen die deelneemt met elkaar kan converseren in een groep? Maak dan een groepschat aan in plaats van een verzendlijst.
Een verzendlijst bewerken
 1. Open je Verzendlijsten.
 2. Tik op het i-icoon naast de lijst die je wilt bewerken.
 3. Op het scherm Lijstinfo kun je:
  • De naam van je verzendlijst wijzigen.
  • Ontvangers toevoegen of verwijderen van de lijst door te tikken op Bewerk lijst....
Een verzendlijst verwijderen
 1. Tik op Verzendlijsten bovenaan het scherm Chats.
 2. Veeg de verzendlijst die je wilt verwijderen naar links.
 3. Tik op Verwijder.
Of tik op Wijzig, tik vervolgens op het -icoon naast de lijst die je wilt verwijderen > Verwijder.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Ja
Nee