Verzendlijsten gebruiken

Android
iPhone
Met de functie Verzendlijst kun je een bericht naar verschillende contacten tegelijk versturen. Verzendlijsten zijn opgeslagen contactlijsten waarnaar je herhaald massaberichten kunt verzenden zonder dat je iedere keer opnieuw dezelfde contacten hoeft te selecteren.
Een verzendlijst maken
 1. Ga naar WhatsApp > Meer opties
  > Nieuw massabericht.
 2. Zoek of selecteer de contacten die je wilt toevoegen.
 3. Tik vervolgens op het vinkje
  .
Op deze manier maak je een nieuwe verzendlijst. Wanneer je een bericht stuurt naar de verzendlijst, wordt het verstuurd naar iedereen in deze lijst die je telefoonnummer heeft opgeslagen in hun adresboek. De ontvangers ontvangen het bericht alsof het een normaal bericht is. Wanneer ze het bericht beantwoorden, verschijnt het als een normaal bericht in je scherm CHATS. Hun antwoord wordt niet naar de andere ontvangers van de verzendlijst verstuurd.
Belangrijk: Alleen contacten die jou hebben toegevoegd aan hun adresboek ontvangen je massabericht. Als je contact je massaberichten niet ontvangt, controleer dan of je bent toegevoegd aan hun adresboek. Verzendlijsten zijn een vorm van één-op-veel-communicatie. Wil je dat iedereen die deelneemt met elkaar kan converseren in een groep? Maak dan een groepschat aan in plaats van een verzendlijst.
Een verzendlijst bewerken
 1. Open je verzendlijst.
 2. Tik op Meer opties
  > Verzendlijst info.
 3. Op het scherm Verzendlijst informatie kun je het volgende doen:
  • De naam van je verzendlijst wijzigen door op Bewerken
   te tikken.
  • Voeg ontvangers toe aan de lijst door op Ontvangers toevoegen
   te tikken.
  • Verwijder ontvangers door te tikken op Ontvangers bewerken > x naast de contacten die je wilt verwijderen > vinkje
   .
Een verzendlijst verwijderen
 1. Tik en houd de verzendlijst die je wilt verwijderen ingedrukt.
 2. Tik op Verwijderen verzendlijst
  > VERWIJDEREN. Je kunt ook kiezen of je media wel of niet wilt verwijderen.
Of open de verzendlijst die je wilt verwijderen, tik op de naam van de verzendlijst of de ontvangers > Verwijderen verzendlijst > VERWIJDEREN.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Ja
Nee