چگونگی استفاده از فهرست‌های انتشار

اندروید
iPhone
با ویژگی فهرست انتشار، می‌توانید به چندین مخاطب به طور همزمان پیام بدهید. فهرست‌های انتشار، فهرست‌های ذخیره شده از گیرندگان پیام است که می‌توانید مرتب به آنها پیام منتشر کنید بدون اینکه مجبور باشید هر بار آن‌ها را انتخاب کنید.
ایجاد فهرست انتشار
 1. واتساپ را باز کنید.
 2. فهرست‌های انتشار در بالای صفحه گفتگوها را بزنید.
 3. فهرست جدید در پایین صفحهفهرست‌های انتشار را بزنید.
 4. مخاطبانی را که می‌خواهید اضافه کنید، جستجو کنید.
 5. ساختن را بزنید.
با این کار یک فهرست جدید انتشار ایجاد می‌شود. وقتی شما پیامی را به فهرست انتشار می‌فرستید، به همه گیرندگان آن فهرست که شماره شما را در دفتر تلفنشان ذخیره کرده‌اند، ارسال می‌شود. گیرندگان، پیام شما را به صورت پیام عادی دریافت می‌کنند. وقنی آن‌ها پاسخ می‌دهند، در صفحه گفتگوهای شما به صورت پیام عادی ظاهر می‌شود. پاسخ آنها به سایر گیرندگان فهرست انتشار ارسال نخواهد شد.
توجه: فقط مخاطبانی که شما را به دفترچه تلفنشان اضافه کرده باشند پیام شما به فهرست انتشار را دریافت خواهند کرد. اگر مخاطب شما پیامتان به فهرست انتشار را دریافت نمی‌کند، مطمئن شوید که شما را به دفترچه تلفنشان اضافه کرده باشند. فهرست‌های انتشار، راه ارتباطی یک-به-چند نفر است. اگر می‌خواهید گیرندگان پیام شما در یک مکالمه گروهی شرکت کنند، باید گفتگوی گروهی ایجاد کنید.
ویرایش فهرست انتشار
 1. فهرست‌های انتشار خود را باز کنید.
 2. علامت «i» را در کنار فهرستی که می‌خواهید ویرایش کنید بزنید.
 3. در صفحه اطلاعات فهرست می‌توانید:
  • نام فهرست انتشار خود را تغییر دهید.
  • با زدن روی ویرایش فهرست... گیرندگان را به فهرست اضافه یا حذف کنید.
حذف فهرست انتشار
 1. دکمه فهرست‌های انتشار در بالای صفحه گفتگوها را بزنید.
 2. فهرست انتشاری را که می‌خواهید حذف کنید به چپ بکشید.
 3. حذف را بزنید.
یا اینکه، ویرایش را بزنید، سپس علامت کنار «» فهرستی که می‌خواهید حذف کنید > حذف را بزنید.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر