نحوه استفاده از فهرست‌های همه‌فرستی

اندروید
iPhone
از ویژگی فهرست همه‌فرستی برای ارسال همزمان پیام به چندین مخاطب استفاده کنید. فهرست‌های همه‌فرستی، فهرست‌های ذخیره‌شده از گیرندگان است که می‌توانید بدون اینکه مجبور باشید هر بار آن‌ها را انتخاب کنید مرتباً به آن‌ها پیام ارسال کنید.
ایجاد فهرست همه‌فرستی
 1. روی گفتگوها > فهرست‌های همه‌فرستی > فهرست جدید ضربه بزنید.
 2. مخاطبانی را که می‌خواهید اضافه شوند جستجو یا انتخاب کنید.
 3. روی ایجاد ضربه بزنید.
گیرندگان فهرست همه‌فرستی، پیامتان را به‌صورت پیامی عادی در برگه «گفتگوهای» خود دریافت می‌کنند. پاسخ آن‌ها نیز به‌عنوان پیامی عادی نمایش داده خواهد شد و به سایر مخاطبان فهرست همه‌فرستی ارسال نخواهد شد.
توجه: فقط افرادی که شما را به مخاطبان تلفنشان اضافه کرده‌اند پیام همه‌فرستی شما را دریافت خواهند کرد. اگر کسی پیام‌های همه‌فرستی شما را دریافت نمی‌کند، مطمئن شوید شماره‌تان را به مخاطبانش اضافه کرده باشد. فهرست‌های همه‌فرستی راه ارتباطی یک نفر با چند نفر است. اگر می‌خواهید گیرندگان پیام در مکالمه‌ای گروهی شرکت کنند، باید به‌جای فهرست همه‌فرستی گفتگوی گروهی ایجاد کنید.
ویرایش فهرست همه‌فرستی
 1. فهرست‌های همه‌فرستی خود را باز کنید.
 2. در کنار فهرستی که می‌خواهید ویرایش کنید روی نماد «i» ضربه بزنید.
 3. در صفحه اطلاعات فهرست، می‌توانید:
  • نام فهرست همه‌فرستی خود را تغییر دهید.
  • با ضربه زدن روی ویرایش فهرست…، گیرندگان را به فهرست اضافه یا از آن حذف کنید.
حذف فهرست همه‌فرستی
 1. روی گفتگوها > فهرست‌های همه‌فرستی ضربه بزنید.
 2. فهرست همه‌فرستی را که می‌خواهید حذف کنید به چپ بکشید.
 3. روی حذف ضربه بزنید.
یا اینکه، روی ویرایش و سپس در کنار فهرستی که می‌خواهید حذف کنید روی نماد «» > حذف ضربه بزنید.
منابع مرتبط:
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر