نحوه استفاده از فهرست‌های همه‌فرستی

اندروید
iPhone
از ویژگی فهرست همه‌فرستی برای ارسال همزمان پیام به چندین مخاطب استفاده کنید. فهرست‌های همه‌فرستی، فهرست‌های ذخیره‌شده از گیرندگان است که می‌توانید بدون اینکه مجبور باشید هر بار آن‌ها را انتخاب کنید مرتباً به آن‌ها پیام ارسال کنید.
ایجاد فهرست همه‌فرستی
 1. روی گزینه‌های بیشتر
  > فهرست همه‌فرستی جدید ضربه بزنید.
 2. مخاطبانی را که می‌خواهید اضافه شوند جستجو یا انتخاب کنید.
 3. روی
  ضربه بزنید.
گیرندگان فهرست همه‌فرستی، پیامتان را به‌صورت پیامی عادی در برگه «گفتگوهای» خود دریافت می‌کنند. پاسخ آن‌ها نیز به‌عنوان پیامی عادی نمایش داده خواهد شد و به سایر مخاطبان فهرست همه‌فرستی ارسال نخواهد شد.
توجه: فقط افرادی که شما را به مخاطبان تلفنشان اضافه کرده‌اند پیام همه‌فرستی شما را دریافت خواهند کرد. اگر کسی پیام‌های همه‌فرستی شما را دریافت نمی‌کند، مطمئن شوید شماره‌تان را به مخاطبانش اضافه کرده باشد. فهرست‌های همه‌فرستی راه ارتباطی یک نفر با چند نفر است. اگر می‌خواهید گیرندگان پیام در مکالمه‌ای گروهی شرکت کنند، باید به‌جای فهرست همه‌فرستی گفتگوی گروهی ایجاد کنید.
ویرایش فهرست همه‌فرستی
 1. فهرست همه‌فرستی را باز کنید.
 2. روی گزینه‌های بیشتر
  > اطلاعات فهرست همه‌فرستی ضربه بزنید.
 3. در صفحه اطلاعات فهرست همه‌فرستی می‌توانید کارهای زیر را انجام دهید:
  • با ضربه زدن روی
   > تغییر نام فهرست همه‌فرستی، نام فهرست همه‌فرستی خود را تغییر دهید.
  • برای افزودن گیرندگان به فهرست، روی
   > افزودن گیرنده… ضربه بزنید
  • برای حذف گیرندگان روی ویرایش گیرندگان > «x» در کنار مخاطبی که می‌خواهید حذف کنید >
   ضربه بزنید.
حذف فهرست همه‌فرستی
 1. روی فهرست همه‌فرستی که می‌خواهید حذف شود ضربه بزنید و نگه دارید.
 2. روی
  > حذف ضربه بزنید. می‌توانید انتخاب کنید که رسانه حذف شود یا نه.
منابع مرتبط
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر